socialinių mainų teorija

sociãlinių main teòrija, main teòrija, teorinė koncepcija, pagal kurią socialinė elgsena yra socialinių mainų proceso, kai siekiama didinti naudą ir mažinti sąnaudas, rezultatas. Apie socialinių mainų reiškinį kalbėjo jau Šviečiamojo amžiaus filosofai, kaip politinių mainų formą nagrinėdami visuomeninę sutartį. Antropologai ir sociologai tyrė mainų reikšmę kasdieniame gyvenime (M. Maussas, C. Lévi‑Straussas). K. Marxas pabrėžė netolygius mainus kaip pagrindą atsirasti kapitalistiniams (kapitalizmas) santykiams. Tradicinės socialinių mainų teorijos ištakos siejamos su biheiviorizmu (B. F. Skinneris) ir racionalaus pasirinkimo teorija, kuri remiasi neoklasikine ekonomika (neoklasikai), utilitarizmu ir lošimų teorija. Daugiausia poveikio socialinių mainų teorijai atsirasti ir plėtotis turėjo G. C. Homanso ir P. M. Blau (Jungtinės Amerikos Valstijos) veikalai. G. C. Homanso plėtota socialinių mainų teorija siekė paaiškinti socialinę elgseną analizuojant tarpasmeninius mainus ir pabrėžiant asmens naudos individualistinį siekį. Asmenybė nagrinėjama kaip siekianti gauti kuo didesnį atlygį iš savo sąveikos su kitais žmonėmis. Įprastinė socialinė elgsena aiškinama atlygio ir sąnaudų terminais. G. C. Homansas išskyrė veiksnius, kurie laikomi socialinių mainų pagrindu: sėkmė, stimulas, vertė, netekimas ir pasisotinimas, agresija ir pritarimas, racionalumas. P. M. Blau socialinių mainų teoriją išplėtojo derindamas struktūrinio funkcionalizmo, konflikto teorijos ir simbolinės sąveikos idėjas. Jis siekė išsiaiškinti, kaip socialinis gyvenimas organizuojamas į vis sudėtingesnes žmonių santykių sanklodas. P. M. Blau sukūrė socialinių mainų tyrimų 4 pakopų schemą: individų asmeniniai mainų santykiai; statuso ir galios diferenciacija; legitimacija ir institucionalizacija; opozicija ir kaita. Socialiniai mainai ne visada būna lygiaverčiai, todėl mainų nelygybė sukelia galios skirtumus.

L: V. Leonavičius, Z. Norkus, A. Tereškinas Sociologijos teorijos Kaunas 2005; P. M. Blau Exchange and Power in Social Life New York 1964; M. Dillon Introduction to Sociological Theory Oxford 2010; The Concise Encyclopedia of Sociology Oxford 2011.

2513

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką