Gimbutáitė Sofija (Zofia Gimbutt) 1869 06 18vieta nežinoma 1911 10 24Vilnius (palaidota Vilniaus Rasų kapinėse), gydytoja, visuomenės veikėja. Įvairiuose šaltiniuose skirtingai nurodomos jos gyvenimo datos.

Išsilavinimas ir veikla

Lietuvių dailės parodos komitetas (klūpo Sofija Gimbutaitė; pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Marija Žmuidzinavičienė, Antanas Žmuidzinavičius, Petras Rimša; antroje eilėje ketvirtas iš kairės stovi Pranas Mašiotas), 1910 04 (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Paryžiaus medicinos mokykloje įgijo gydytojos stomatologės specialybę. Paryžiuje dalyvavo lietuvių draugijos Želmuo veikloje, buvo lietuvių draugijos Lituanija bibliotekos vedėja. Baigusi studijas kurį laiką dirbo gydytoja Šiauliuose, vėliau apsigyveno Vilniuje, kur įkūrė stomatologijos kabinetą. Aktyviai įsitraukė į lietuvių tautinio atgimimo veiklą. 1906–07 su kitais visuomenės veikėjais organizavo pirmąją lietuvių dailės parodą. Žemaitijoje ir kitose Lietuvos vietose rinko liaudies meno kūrinius, užmezgė ryšius su užsienyje gyvenančiais dailininkais, laiškais ragindama dalyvauti parodoje. Sudarė parodos katalogą, globojo dailininkus svečius. 1907 S. Gimbutaitės bute kurį laiką gyveno dailininkas M. K. Čiurlionis. Jos bute dailininkai M. K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, skulptorius P. Rimša ir teisininkas J. Vileišis įsteigė Lietuvių dailės draugiją. S. Gimbutaitė buvo šios draugijos valdybos narė, iždininkė ir sekretorė. 1907 rūpinosi ir tautos švietimo klausimais, parėmė Vilniaus lietuvių dviejų klasių mokyklos steigimą, dalyvavo ir kitų Vilniaus lietuvių draugijų veikloje. 1908 rūpinosi antrosios dailės parodos organizavimu.

1908 pabaigoje M. K. Čiurlionio ir S. Gimbutaitės pastangomis prie Lietuvių dailės draugijos įsteigtas Muzikos skyrius, paskelbtas muzikinis konkursas. Dalyvavo ir Vilniaus dailės draugijos veikloje, buvo pirmosios jos valdybos narė. 1911 buvo viena iš M. K. Čiurlionio parodos organizatorių.

Atminimo įamžinimas

Apie S. Gimbutaitę rašoma M. K. Čiurlionio laiškuose, A. Žmuidzinavičiaus atsiminimų knygoje Paletė ir gyvenimas (1961), Juozo Rimanto knygoje Petras Rimša pasakoja (1964), Vidos Girininkienės ir Algirdo Paulausko knygoje Rasos (1988).

2012 09 04 Vilniuje ant namo Liejyklos gatvėje 9 sienos atidengta memorialinė lenta (skulptorius M. P. Vilutis), skirta 1907 įsteigtai Lietuvių dailės draugijai bei jos steigėjams.

Sofija Gimbutaitė (iš M. K. Čiurlionio knygos Laiškai Sofijai 2011)

Sofija Gimbutaitė, 1910 04 (Lietuvių dailės parodos komiteto nuotraukos fragmentas; Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką