Sòfija Kazimieráitė 1464 05 06Krokuva 1512 10 05Ansbach (palaidota vienuolyno bažnyčioje Heilsbronne; abu Bavarija), Lenkijos karalaitė ir Lietuvos didžioji kunigaikštytė. Iš Jogailaičių. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės iš karališkosios Habsburgų dinastijos duktė, valdovų Vladislovo II Jogailaičio, Jono Albrechto, Aleksandro, Žygimanto Senojo, t. p. šv. Kazimiero, kardinolo Frydricho sesuo. 1473 sužieduota su Brandenburgo kurfiursto Albrechto III Achilo iš kurfiurstystėje įsigalėjusios Hohencolernų dinastijos sūnumi Friedrichu (Friedrichas Senasis; 1460–1536); vestuvės įvyko 1479. Friedrichas buvo jaunesnysis kurfiursto sūnus, todėl valdė ne Berlyną, o Ansbachą ir paveldėtą Bayreuthą. Sofijai Kazimieraitei žadėto 32 000 auksinų kraičio nebuvo duota, tai kenkė Brandenburgo kurfiurstystės santykiams su Lenkija ir Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste.

Brandenburgo markgrafienės Sofijos portretas (vitražas, apie 1500, dailininkas Hansas Kambergeris, Langenburgo bažnyčia, Badenas-Viurtembergas)

Vyro dvare buvo įtakinga. Laiškus broliams rašydavo vokiškai, buvo abejinga Lenkijai ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, neišugdė sūnų palankumo joms.

Iš 17 Sofijos Kazimieraitės vaikų žymiausi Vokiečių ordino paskutinis didysis magistras (1511–25) ir pirmasis Prūsijos kunigaikštis (1525–68) Albrechtas Brandenburgietis, Rygos arkivyskupas Vilhelmas (1534–63) ir Magdeburgo (Vokietija) arkivyskupas Jonas Albrechtas (1545–50).

Niurnbergo Šv. Sebaldo bažnyčios (čia Sofija Kazimieraitė dažnai lankėsi) vitraže išlikę Sofijos, jos vyro ir 8 vaikų portretai.

Sofija Jogailaitė; Sofija Brandenburgietė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką