„Soter“ („Išganytojas“), religijos mokslo žurnalas, ėjęs 1924–39, atkurtas 1999 Kaune. 1924–39 leido Vytauto Didžiojo universiteto (iki 1930 Lietuvos universitetas) Teologijos-filosofijos fakultetas, nuo 1999 – šio universiteto Katalikų teologijos fakultetas. Kuruoja Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius A. Jurevičius. Redakcinę kolegiją sudaro Lietuvos ir užsienio mokslininkai, dvasininkai.

Įsteigė ir iki 1930 redagavo P. Dovydaitis, 1930–39 – P. Malakauskis. 1999–2016 Redakcinės kolegijos pirmininkas buvo V. S. Vaičiūnas, nuo 2016 – A. Narbekovas.

Nuo 2009 spausdinami moksliniai straipsniai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis.

Nuo 1924 per metus išeidavo 1–2 numeriai, 1931–39 (iš viso iki 1939 išleista 28 numeriai) ir 1999–2005 – 2, nuo 2006 – 4 numeriai per metus. 2020 išėjo 74 (102) numeris.

Tiražas 250 egzempliorių (2006), 200 egzempliorių (2007–08), 100 egzempliorių (2009–11).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką