„Spaktyva“, iliustruotas satyros ir humoro žurnalas, ėjęs 1924–34 Kaune.

1926 ir 1929 mėnesinis, 1927 ėjo du kartus per mėnesį, kitais metais nereguliariai.

Turinys

Spausdino Lietuvos kultūrinio, politinio gyvenimo kroniką, humoristinius eilėraščius, satyras, šaržus, karikatūras, politinius plakatus. Būdinga spaudos humoristinis komentavimas, aštri kritika, autoritetų nepaisymas (nr. 2 buvo konfiskuotas). Išėjo 81 numeris, kai kurie jų teminiai (1924 kovo 28 – Pavasario spaktyva, 1927 nr. 11–12 – Spaktyva ir motoras, nr. 13–14 – Sielos ir kūno maudymo spaktyva, nr. 15–16 – Sportiška spaktyva, 1928 nr. 9–10 – Amnestinė spaktyva, nr. 11 – Atostoginė spaktyva, 1931 nr. 1 – Vytautinė spaktyva).

Spaktyvos (1927 01 01) viršelis

Kiti leidiniai

1928, 1929 ir 1931 leido Linksmą Spaktyvos Kalendorių, 1928 – biuletenį Baisi telegrama, 1931–32 – satyros savaitraštį Spaktyvos balsas (išėjo 7 numeriai).

Leidėjai ir redaktoriai

Leido ir redagavo B. Balčiūnas (1924), P. V. Būdvytis (1924–34, nuo 1931 leidėjas P. Klimaitis).

Bendradarbiai

Bendradarbiavo K. Binkis, T. Tilvytis, J. A. Herbačiauskas, L. Janušytė ir kiti satyrikai. Karikatūras, šaržus ir plakatus piešė P. Kalpokas, R. Kalpokas, J. J. Burba, A. Smetona, V. K. Jonynas, B. Murinas, S. Žukas ir kiti.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką