„Spauda“, viena didžiausių poligrafijos bendrovių Lietuvoje. Yra Vilniuje. Spausdina laikraščius, žurnalus, reklaminę produkciją (katalogus, bukletus, lankstinukus, skrajutes, plakatus), knygas ir brošiūras, teikia maketavimo ir dizaino, auksavimo, laminavimo, perforavimo, įrišimo ir kitas poligrafijos paslaugas. Pajamos 10,7 mln. litų (2009), daugiau kaip 130 darbuotojų (2011).

Ištakos siekia apie 1575, kai Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis Vilniuje įkūrė katalikų spaustuvę kovai su reformacijos idėjomis (ją prižiūrėjo ir tvarkė jėzuitų ordino vienuoliai), 1586 ją padovanojo Vilniaus akademijai (Vilniaus akademijos spaustuvė). 1805 spaustuvę išsinuomojo, o vėliau nusipirko J. Zawadzkis (Zawadzkio spaustuvė). 1940 spaustuvė nacionalizuota, sujungta su Spindulio filialu Vilniuje, pavadinta Spinduliu (1940–41 ir 1944–47, spausdino Lietuvos komunistų partijos spaudą). 1941–44 vadinta Švyturiu, 1947–55 – Tiesos spaustuve. 1955 sujungta su Sovetskaja Litva spaustuve tapo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto laikraščių ir žurnalų leidyklos spaustuve, 1969 – Lietuvos komunistų partijos centro komiteto leidyklos spaustuve. 20 amžiaus 8–9 dešimtmetyje ji buvo didžiausia Vilniaus spaustuvė (1985 išleido 419,6 mln. egzempliorių laikraščių, turėjo 798 darbuotojus), spausdino beveik visus LSSR pagrindinius laikraščius (Czerwony Sztandar, Komjaunimo tiesa, Lietuvos pionierius, Sovetskaja Litva, Tiesa, Vakarinės naujienos, Valstiečių laikraštis), žurnalus Genys, Jaunimo gretos, Komunistas, Laikas ir įvykiai, Mokslas ir gyvenimas, Pergalė, Šluota, Švyturys, Tarybinė moteris, Žvaigždutė, SSRS centrinių laikraščių Izvestija, Komsomol′skaja pravda, Pravda, Sel′skaja žizn′, Sovetskij sport, Trud dalį tiražo, skirtą Lietuvai, Kaliningrado sričiai, Latvijai. 1990 tapo Spauda. 1991 01–09 Spaudos rūmus, kuriuose nuo 1985 veikia įmonė, buvo užgrobę sovietų kariškiai. 1995 tapo specialiosios paskirties akcine bendrove. 20 amžiaus pabaigoje spausdino apie 70 laikraščių (Echo Litvy, Kurier Wileński, Lietuvos aidas, Lietuvos žinios, Valstiečių laikraštis ir kitus), apie 70 spalvotų žurnalų (Mokslas ir gyvenimas, Naminukas, Sodai ir kitus), periodinius leidinius Kaliningrado kraštui. 2001 privatizuota.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką