„Spauda“, Mažosios Lietuvos knygų ir laikraščių leidybos draugija. Veikė 1914–22 Tilžėje. Susidarė iš Prūsų Lietuvos savaitraščio leidėjų grupės. Valdybos pirmininkas J. Jagomastas, nuo 1920 – Vydūnas, reikalų vedėjas J. Stikliorius. 1914 turėjo 16, 1920 – ~60 narių. Naudojosi E. Jagomasto spaustuve Lituania.

1919 07 01 nusipirko Pawlowskio spaustuvę. Veiklą finansavo iš narių įnašų, 1920 gavo Lietuvos vyriausybės beprocentę paskolą. Mažajai Lietuvai leido laikraščius Prūsų Lietuvos savaitraštis (1913–14), Prūsų Lietuvos balsas (1919–20), Rytojus (1920–22), Litauische Warte (1919–21). Savo lėšomis išleido 14 knygų ir smulkiųjų spaudinių: elementorių, kalendorių (Prūsų Lietuvos kalendros), informacinių lapelių. Draugija gaudavo užsakymų ir iš Didžiosios Lietuvos (1921–22 spausdino žurnalą Mūsų senovė).

Propagavo Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suartėjimo idėjas. Dėl Prūsijos valdžios persekiojimų ir finansinių sunkumų draugija veiklą sustabdė. Spaustuvę 1921 07 nusipirko kultūros draugija Aukuras. Nutraukus veiklą Spauda Tilžės teisme nebuvo išregistruota. Lietuviškų draugijų sąrašuose išliko iki II pasaulinio karo. Valdyba 1934 surengė draugijos 20‑mečio minėjimą, spaudinių parodą, 1924 05–1925 08 leido laikraštį Naujasis Tilžės keleivis.

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką