„Spindulys“, 1928–2009 Kaune veikusi viena didžiausių Lietuvos spaustuvių. Įkurta 1928 Valstybės spaustuvę sujungus su bankrutavusia leidykla Švyturys. Steigėjai: Finansų ministerija, Martynas Kukta, J. Rinkevičius, J. Strazdas, Mykolas Steigvila. Spaustuvės kontrolinį akcijų paketą turėjo Lietuvos Respublikos vyriausybė. Spaustuvės direktoriai: Martynas Kukta (1928–29), K. Puida (1929–39), Kazys Kemežys (1939–40).

Veikla

Dirbo apie 280 žmonių, daugeliui padalinių vadovavo Vokietijos, Čekoslovakijos specialistai, 1928 įrengtas ofsetas, 1937 – giliaspaudė. Spausdino periodinę, grožinę, mokslinę, teisinę literatūrą (ir daugumą Lietuvos Respublikos reprezentacinių leidinių), vadovėlius, dailės kūrinių reprodukcijas, albumus, maldaknyges, atvirukus, teatro programas, plakatus, kortas, vertybinius popierius, pašto ženklus, etiketes, blankus, autobusų ir traukinių bilietus.

Spaustuvės rūsyje buvo kalamos Lietuvos Respublikos 1925, 1936 ir 1938 laidų monetos.

1937 įsteigė literatūros premiją (1937 suteikta V. Mykolaičiui‑Putinui, 1940 – A. Venclovai). 1939 nacių Vokietijai užgrobus Klaipėdą į Spindulio spaustuvę perkelta dalis Klaipėdos spaustuvės Rytas įrangos. 1939 pabaigoje Lietuvos atgautame Vilniuje įkūrė filialą, jis aprūpino kanceliariniais spaudiniais pirmąsias iš Kauno į Vilnių perkeltas Lietuvos Respublikos valstybės įstaigas. 1940 birželį prisijungė spaustuvę Viltis, liepą nacionalizuota. 1944 besitraukiantys naciai daug įrangos išvežė į Vokietiją ar sunaikino.

Svarbiausi leidiniai

Žymiausios išleistos knygos – I. Lappo 1588 metų Lietuvos statutas (2 t. 1934–38), J. Totoraičio Sūduvos Suvalkijos istorija (1938), P. Avižonio Akių ligų vadovas (1939), J. Stakausko Lietuvos praeitis (1940).

Spausdino dienraščius Lietuvos aidas, Tautos balsas, savaitraščius Mūsų rytojus, Ūkininko patarėjas, žurnalus Sodyba, Karys, Naujoji romuva.

Spaustuvė LSSR laikotarpiu

1951 pavadinta K. Poželos spaustuve, 1954 prie jos prijungta spaustuvė Varpas (1967 perduota spaustuvei Raidė). 1975–82 jos modernizacijai skirta apie 40 % Lietuvos gautos naujos poligrafinės technikos. 20 amžiaus 8–9 dešimtmetyje spaustuvėje dirbo daugiau kaip 800 darbuotojų, modernus cinkografijos cechas aprūpino klišėmis visas LSSR knygų spaustuves, ji buvo didžiausia Lietuvos spaustuvė. 1989 atgavo Spindulio pavadinimą. Direktoriai: Vladas Afanasjevas (1948–80), Vincentas Vaičekauskas (1980–92).

Spausdino Lietuviškąją tarybinę enciklopediją (12 t. ir papildymai 1976–85), Tarybų Lietuvos enciklopediją (4 t. 1985–88), daug iliustruotos grožinės, mokslinės, vaikų literatūros, vadovėlių, žodynų, dailės albumų, žurnalus Jaunimo gretos, Tarybinė moteris, Mokslas ir gyvenimas, Nemunas, Znanie – sila ir kitus.

Veikla po nepriklausomybės atkūrimo

1991 tapo bendra Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų įmone, 1993 – valstybine spaustuve, 1995 – specialiosios paskirties akcine bendrove, 2003 privatizuota. 2009 bankrutavo.

Spausdino Visuotinės lietuvių enciklopedijos 1–15 tomus (2001–09), Žemės ūkio enciklopediją (3 t. 1998–2007), Muzikos enciklopediją (3 t. 2000–07), Lietuvių kalbos enciklopediją (2008).

K. Poželos spaustuvė; Poželos spaustuvė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką