„Spindulys“, katalikų dvisavaitis iliustruotas žurnalas, 1909 12 07–1915 02 10 ėjęs Seinuose. Leido Laukaitis, Dvaranauskas, Narjauskas ir bendrovė.

Redaktoriai

Redaktorius J. Grajauskas, nuo 1910 vidurio faktiškai redagavo S. Tijūnaitis.

Bendradarbiai

Bendradarbiavo Seinų kunigų seminarijos dėstytojai ir klierikai, Lietuvos kunigai (J. Staugaitis, J. Montvila ir kiti).

Straipsnių tematika

Spausdino straipsnius religijos, istorijos, kultūros klausimais, taip pat politinio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo naujienas iš Lietuvos, Rusijos ir viso pasaulio, literatūros kūrinius. Daug reikšmės teikė lietuvių tautiniam sąmoningumui ugdyti (daugiausia Vilniaus krašte).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką