SSRS saugumo institucijos Lietuvoje

SSRS saugùmo institùcijos Lietuvojè veikė 1940–41 ir 1944–91.

Saugumo institucijos 1940–1941

1940 06 15 SSRS okupavus Lietuvą, joje birželį–rugpjūtį Sovietų Sąjungos NKVD (Valstybės saugumo komitetas) neteisėtus suėmimus ir tardymus vykdė prisidengęs Lietuvos Respublikos institucijomis, daugiausia Valstybės saugumo departamentu. 1940 07 į Lietuvą atsiųstas buvęs Baltarusijos Sovietų Socialistinės Respublikos NKVD liaudies komisaras P. Gladkovas kūrė sovietinę valstybės saugumo sistemą: buvo naujai paskirti Valstybės saugumo departamento darbuotojai komunistai (kontroliuojami SSRS NKVD instruktorių ir vykdantys jų nurodymus), rengę Lietuvos Respublikos valstybinių ir visuomenės veikėjų areštus, trėmimus.

1940 08 buvo įkurta LSSR Vidaus reikalų liaudies komisariato Valstybės saugumo valdyba, 1941 04 jos pagrindu įsteigtas SSRS Valstybės saugumo liaudies komisariato padalinys – LSSR Valstybės saugumo liaudies komisariatas. 1941 06 22 prasidėjus SSRS–Vokietijos karui, jo darbuotojai, archyvas, agentų ir agentūrinės bylos buvo evakuota į Sovietų Sąjungą. 1943 01 čia sudaryta speciali operatyvinė saugumo grupė (nuo 1943 04 SSRS Valstybės saugumo liaudies komisariato 4 valdybos padalinys; viršininkas A. Gudaitis‑Guzevičius) organizavo ir koordinavo į nacių Vokietijos okupuotą Lietuvą permestų diversantų (sovietiniai partizanai Lietuvoje) grupių veiklą.

1944–1954 laikotarpis

1944 07 15, SSRS kariuomenei reokupuojant Lietuvą, joje buvo atnaujinta LSSR Valstybės saugumo liaudies komisariato veikla. Iki 1946 pirmos pusės jis (nuo 1946 03 LSSR Valstybės saugumo ministerija) ir LSSR Vidaus reikalų liaudies komisariatas (nuo 1946 03 LSSR Vidaus reikalų ministerija) vykdė bendras represines operacijas; joms vadovavo SSRS NKVD ir Valstybės saugumo liaudies komisariato įgaliotiniai generolas majoras D. Radionovas ir generolas leitenantas I. Tkačenka. Lietuvos gyventojų antisovietinį pasipriešinimą (Lietuvos gyventojų pasipriešinimas sovietiniam okupaciniam režimui) slopino ir represijas vykdė (Lietuvos gyventojų kalinimas, Lietuvos gyventojų trėmimai) SSRS NKVD ir Valstybės saugumo liaudies komisariato kariniai daliniai (baudėjai).

1947 01 LSSR Valstybės saugumo ministerijos žinion buvo perduoti stribų būriai. 1950–53 veikė šios ministerijos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos sričių valdybos, buvo įsteigti rajonų skyriai. 1953 03 LSSR Vidaus reikalų ir Valstybės saugumo ministerijos buvo sujungtos į LSSR Vidaus reikalų ministeriją. 1954 03 15 iš dalies šios ministerijos buvo įsteigtas LSSR Valstybės saugumo komitetas (Valstybės saugumo komitetas).

L: J. Starkauskas Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 1944–1953 metais: NKVD‑MVD‑MGB kariuomenė partizaninio karo laikotarpiu Vilnius 1998; L. Truska, A. Anušauskas, I. Petravičiūtė Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais Vilnius 1999; J. Starkauskas Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944–1953 m. Vilnius 2007; D. Juodis Šiapus ir anapus kordono: sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945–1991 m. Vilnius 2016.

-Sovietų Sąjungos saugumo institucijos Lietuvoje; -SSRS saugumo tarnybos Lietuvoje; -Sovietų Sąjungos saugumo tarnybos Lietuvoje; -sovietinio saugumo institucijos Lietuvoje; -sovietinio saugumo tarnybos Lietuvoje; -Lietuvos sovietinis saugumas; LSSR Vidaus reikalų liaudies komisariatas; LSSR Vidaus reikalų ministerija; LSSR Valstybės saugumo liaudies komisariatas; LSSR Valstybės saugumo ministerija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką