Ìšora Stanislovas 1838 04 12Vilnius (kitomis žiniomis, Siesartis, Ukmergės apskr.) 1863 06 03Vilnius, kunigas, 1863–1864 sukilimo dalyvis. Baigė Vilniaus gimnaziją, 1861 – Vilniaus dvasinę seminariją, įšventintas kunigu (1861). Vikaraudamas Žaludke (Lydos apskritis) įsitraukė į slaptą anticarinę veiklą – rengė tautines ir religines manifestacijas. Prasidėjus 1863–1864 sukilimui Žaludko bažnyčioje viešai iš sakyklos perskaitė atsišaukimą (jame valstiečiai buvo raginami prisidėti prie ginkluoto sukilimo) ir pasitraukė su sukilėliais. Rusijos vietos administracijai dėl to suėmus parapijos kleboną, pats pasidavė. 1863 02 18 suimtas, nuteistas 5 m. katorgos darbų. Generalgubernatoriaus V. Nazimovo patvirtintą nuosprendį naujasis generalgubernatorius M. Muravjovas panaikino. Jo reikalavimu S. Išora buvo nuteistas mirti.

knygelės apie S. Išoros nuteisimą ir egzekuciją, išleistos 1928 Varšuvoje, antraštinis lapas (Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Pirmasis Vilniuje, Lukiškių aikštėje, viešai sušaudytas sukilimo dalyvis (palaikai, manoma, buvo užkasti ant Gedimino kalno, per 2017–19 vykdytus sukilėlių palaidojimo archeologinius ir antropologinius tyrimus nerasti).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką