Kiškà Stanislovas 1584 1626 02 13Varniai (palaidotas Vilniuje), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, vyskupas. Iš Kiškų. Stanislovo Kiškos (m. 1617) sūnus, Jonušo Kiškos, Mikalojaus Kiškos ir Kristupo Kiškos brolis. Mokydamasis Vilniaus universitete apie 1596 iš kalvinizmo grįžo į katalikybę (jo pastangomis – ir visa šeima), vėliau tapo kontrreformacijos veikėju. Kovai su reformacija skyrė daug lėšų ir pastangų. Kunigas (1605). Nuo 1608 Vilniaus kapitulos kanauninkas. 1608 Adutiškyje pastatydino naują bažnyčią, aprūpino ją žemės valda. Nuo 1608 12 tobulinosi Paduvos universitete. Grįžęs 1609 Vilniaus vyskupijos kapitulai užrašė Adutiškio valdą, 1614 Musninkų ir Paparčių bažnyčioms paskyrė Draučių, Kartonių, Vaitkūnų (Musninkų valda) ir Panerių (Paparčių vlsč.) kaimus. Nuo 1615 dvasinis referendorius, nuo 1618 Žemaičių vykupas.

vyskupas Stanislovas Kiška (aliejus, 18 a., nežinomas Lietuvos dailininkas, Lietuvos dailės muziejus)

Stanislovo Kiškos nurodymu pastatytos koplyčios Garduose (vėliau čia pastatydino parapinę bažnyčią) ir Lieplaukėje. Paskyrė klebonus Pavandenės bažnyčiai, neseniai pastatytoms Klovainių, Laukuvos, Naujosios Žagarės, Pamūšio bažnyčioms. Savo lėšomis pastatydino bažnyčią Girkalnyje. Iš viso 1619–26 Žemaičių vyskupijoje buvo pastatyta 10 katalikų bažnyčių, Kurtuvėnų, Kuršėnų ir Raseinių bažnyčios atgautos iš evangelikų reformatų. 1621 vyskupijoje įsteigė vyskupo sufragano pareigybę. Savo dvare Daukšiškėse (Ašmenos apskr.) finansavo katalikų bažnyčios ir mokyklos statybą. Dvarą 1621 užrašė Žemaičių katedrai ir steigiamai Žemaičių sufraganijai. Varniuose savo lėšomis išlaikė du jėzuitus. Katalikams buvo grąžinti Šiluvos bažnyčios turtai.

Per religines kovas S. Kiška kartais griebdavosi kraštutinių priemonių, dėl to kildavo vietos gyventojų pasipiktinimas. 1620 07 21 jo sukurstyta minia sudegino evangelikų reformatų bažnyčią Gėluvoje, išsivežė varpus. Katalikai primušė atskubėjusius gesinti gaisro bajorės Kristinos Kenstartienės dvariškius, nusiaubė pamokslininko ir mokytojo namus, sumušė pastarojo žmoną; dėl šių įvykių kelerius metus vyko teismo procesas.

84

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką