Kiškà Stanislovas ? 1513 pabaiga ar 1514 pradžia, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas. Diplomatas. Petro Strumilos sūnus, Petro Kiškos tėvas (Kiškos).

1488 tapo pastalininkiu, 1492 – Lydos vietininku ir didžiojo kunigaikščio dvaro maršalka.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro valdymo metais (1492–1506) dalyvavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybėse į Maskvą ir pasitinkant Maskvos pasiuntinius Vilniuje (pvz., 1494 pasitiko didžiąją pasiuntinybę, 1495 – atvykstančią Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro žmoną Eleną, 1498, 1500 vadovavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybei į Maskvą).

1492 08 su Vaitiekumi Narbutu atstovavo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Aleksandrui Petrakavo Elekciniame seime Lenkijoje ir perdavė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo kunigaikščio ir Ponų Tarybos pritarimą, kad lenkai, remdamiesi mirusio valdovo Kazimiero valia, savo karaliumi išrinktų Joną Albrechtą.

Su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro įgaliojimais Stanislovas Kiška į Lenkiją vyko ir 1495 rudenį, 1496 11 drauge su juo Parczewe susitiko su išrinktuoju Lenkijos karaliumi Jonu Albrechtu. 1499 01 09 su kitais Ponų Tarybos nariais pasirašė Aleksandro įgaliojimą Žemaičių vyskupui Martynui bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės maršalkai Jonui Zaberezinskiui vykti į Lenkiją ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio vardu derėtis dėl unijos. Pritarė Mielniko aktui (1501).

Nuo 1499 Smolensko vietininkas, pradėjo tvirtovės stiprinimo darbus. 1502 06 vadovavo Smolensko gynybai nuo Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės.

1502–07 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas (Konstantinui Ostrogiškiui patekus į maskvėnų nelaisvę). Konfliktavo su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro favoritu kunigaikščiu Mykolu Glinskiu; 1505 laikinai pašalintas iš Ponų Tarybos.

1506 01 06 vadovavo vykstančiai į Liublino seimą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės delegacijai. Nuo 1508 Gardino seniūnas, nuo 1512 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis maršalka. Padėjo malšinti 1508 Glinskio maištą. 1508, 1511 dalyvavo komisijoje sienoms su Lenkija ir Mazovija patikrinti.

Jo duktė Barbora ištekėjo už Jurgio Radvilos, Ona – už Jono Radvilos.

84

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką