Stanỹnai, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui šeima iš Suvalkijos – 3 broliai partizanai ir 1 ryšininkas.

Kilę iš Varnupių (Liudvinavo vlsč.). Motina O. Rainytė‑Stanynienė (1885–1971), tėvas A. Stanynas (1880–1964). Sūnus Juozas (slapyvardis Vilkas; 1916–1945 08 09) 1944 su broliais Vladu ir Jurgiu tapo partizanu. Žuvo dideliame Palių mūšyje (1945 08 05–09; vyko Žuvinto pelkėje ir Žuvinto ežero salose) kovodamas Varnupių partizanų grupėje. Vladas (slapyvardis Pantera; 1918–2010) tarnavo Lietuvos kariuomenės Husarų pulke Kaune. Žuvus Juozui bei Jurgiui ir partizanų vadovybei leidus, legalizavosi, bet pasiliko ginklą; tapo partizanų ryšininku. Sovietinio saugumo suimtas, 1948 ištremtas į Irkutsko sritį. 1958 grįžo į Lietuvą.

Juozas Stanynas

Jurgis Stanynas

Vladas Stanynas

Jurgis (slapyvardis Briedis; 1923–1945 08 09) žuvo Palių mūšyje su Juozu ir būrio vadu J. Žukausku (slapyvardis Dagilis). Vincas (g. 1926 01 21, m. 2017 11 15 Marijampolėje) mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje Marijampolėje. Broliams išėjus pas partizanus, tapo partizanų ryšininku. 1945, mokydamasis priešpaskutinėje klasėje, buvo suimtas ir nuteistas. Iki 1953 kalintas Magadano lageriuose, vėliau gyveno tremtyje. 1955 grįžo į Lietuvą. Gyveno Marijampolėje.

2921

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką