START (angl. Strategic Arms Reduction Treaty – Strateginės ginkluotės mažinimo sutartis), Jungtinių Amerikos Valstijų ir SSRS (Rusijos) ginkluotės mažinimo sutartys.

Derybos

Derybos rengiant START vyko nuo 1982. Jungtinėms Amerikos Valstijoms 1983 dislokavus Vakarų Europoje naujas vidutinio nuotolio raketas SSRS derybas nutraukė. Po SSRS užsienio reikalų ministro A. Gromykos ir Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus G. P. Shultzo 1985 01 susitikimo Ženevoje derėtasi toliau. 1986 10 Jungtinių Amerikos Valstijų ir SSRS vadovai R. Reaganas ir M. Gorbačiovas Reikjavike susitarė dėl branduolinių galvučių ir jų nešėjų skaičiaus. Jungtinėms Valstijoms atsisakius riboti t. p. ir vadinamąją Žvaigždžių karų programą (Strateginės gynybos iniciatyva) derybos vėl sustojo, o pratęstos Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir SSRS 1987 12 pasirašius sutartį dėl vidutinio nuotolio raketų sunaikinimo.

START I

START I sutartį 1991 07 31 Maskvoje pasirašė prezidentai G. H. W. Bushas ir M. Gorbačiovas (įsigaliojo 1994 12, po SSRS žlugimo Baltarusijoje, Ukrainoje ir Kazachijoje esančius branduolinius ginklus perdavus Rusijai). Pagal šią sutartį abiejų valstybių strateginė puolamoji ginkluotė per 7 metus turėjo būti sumažinta 30–40 %.

START II

1993 01 01 prezidentai G. H. W. Bushas ir B. Jelcinas Maskvoje pasirašė START II sutartį, pagal kurią abi valstybės iki 2003 įsipareigojo sunaikinti 2/3 savo branduolinės ginkluotės (7000 branduolinių galvučių). Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas START II ratifikavo 1996, Rusijos Valstybės Dūma – 2000, bet 2002 06 Jungtinėms Valstijoms pasitraukus iš 1972 Priešraketinės gynybos sutarties (SALT I) Rusija paskelbė, kad START II jos neįpareigoja.

START III

Nuo 1998 vykusios derybos dėl START III sutarties prarado svarbą prezidentams G. W. Bushui ir V. Putinui 2002 05 24 pasirašius Strateginio gynybos potencialo mažinimo sutartį (SORT), kuri, be kitų dalykų, patvirtino START I galiojimą iki 2009 12.

Naujoji START sutartis

2010 04 08 prezidentai B. Obama ir D. Medvedevas Prahoje pasirašė vadinamąją Naująją START sutartį (įsigaliojo 2011 02). Pagal ją abi valstybės įsipareigojo iki 2012 savo branduolinių kovinių užtaisų skaičių sumažinti iki 1550 vienetų, jų nešėjų skaičių – iki 700 vienetų (pasirašant START I šalys jų turėjo maždaug po 12 000). Ši sutartis galiojo iki 2021 02, vėliau pratęsta iki 2026 02.

-Naujoji START sutartis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką