Bãčkis Stasys Antanas 1906 02 10Pantakoniai (Joniškėlio vlsč.) 1999 11 10Vilnius, Lietuvos diplomatas. A. J. Bačkio tėvas. Teisės dr. (1933). Klaipėdos universiteto garbės dr. (1995).

Išsilavinimas ir veikla

1925–30 studijavo Paryžiaus universitete (1928 baigė teisės, 1929 – viešosios teisės, 1930 – politinės ekonomijos ir tarptautinius mokslus). Nuo 1930 Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. 1931–32 Lietuvos studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas. 1931–38 – M. Valančiaus liaudies universiteto Kaune rektorius. 1932 vienas Tarptautinės teisės mokslų draugijos Kaune steigėjų. 1938 08–1939 06 Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje pirmasis sekretorius, 1939 06–1953 08 – patarėjas ir Lietuvos atstovas. 1945–60 BALF įgaliotinis Paryžiuje. 1951–58 jo iniciatyva Paryžiuje buvo leidžiamas Bulletin Lithuanien. 1952–55 Lietuvių katalikų mokslo akademijos atkūrimo išeivijoje iniciatorius, jos garbės narys (1979). Nuo 1953 turėjo įgaliotojo ministro rangą (nuo 1998 – Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus). 1954 draugijos France–Baltique atkūrimo iniciatorius.

Stasys Antanas Bačkis (Vytauto Didžiojo karo muziejus)

1960–76 Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone patarėjas, 1976–87 – reikalų patikėtinis. 1983–91 Lietuvos diplomatijos šefas. 1989–91 Lietuvos diplomatų šefas Prancūzijoje. 1993 grįžo į Lietuvą.

Knygos

Parašė knygas: Baltijos valstybių tragedija (La Tragédie des États Baltes 1952), Lietuvos diplomatinė tarnyba 1940 06 15–1990 03 11 (1999).

Atminimo įamžinimas

Apie A. S. Bačkį sukurtas dokumentinis filmas Diplomatijos patriarchas (1994, režisierius V. Puplauskis).

Apdovanojimai

Gedimino 3 (1937), 2 (1994), 1 (1996) laipsnio ordinai.

Stasys Antanas Bačkis

L: A. Vasiliauskienė Stasio Antano Bačkio gyvenimo ir veiklos bruožai Vilnius 1996.

2521

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką