Jokubkà Stasys Jonas 1909 05 08Bridgeport (Jungtinės Amerikos Valstijos) 1998 10 19Brazilija, lietuvių žurnalistas.

1913 su tėvais atvyko į Lietuvą. Mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje.

1927 emigravo į Braziliją. Dirbo kavos plantacijose, įvairius darbus San Paule.

Nuo 1928 bendradarbiavo periodinėje spaudoje (laikraščiai Rytojus, Mūsų žodis, Darbas). 1946 su kitais surengė Pietų Amerikos lietuvių suvažiavimą Montevidėjuje.

Po II pasaulinio karo daug kartų lankėsi Lietuvoje, bendradarbiavo su sovietų valdžia.

Nuo 1947 Čikagoje dirbo laikraščio Vilnis redakcijoje (1972–90 redaktorius). 1990 išvyko į Braziliją.

Parašė propagandinės publicistikos (Lietuva šiandien, su A. Margeriu, 1960, Tėvų žemė 1971), apsakymų (Brazilijos plantacijoje 1962), atsiminimų (Iš mano gyvenimo knygos 1988) knygų.

2812

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką