Stasys Kašauskas

Kašáuskas Stasys 1943 08 10Birikai (Telšių vlsč.), lietuvių žurnalistas, publicistas, leidėjas. R. Kašausko brolis.

Išsilavinimas

1962–64 Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, 1981 baigė žurnalistiką.

Darbas spaudoje

1968–71 dirbo dienraščių Komjaunimo tiesa ir Tiesa, 1971–75 – savaitraščių Gimtasis kraštas, 1975–81 – Literatūra ir menas, 1981–84 – žurnalo Moksleivis redakcijose. 1992–93 savaitraščio Atgimimas redaktorius, 1993–2004 žurnalo Lithuania in the World leidėjas ir redaktorius. 2001–04 leidyklos Artlora direktorius.

Politinė veikla

1989–90 SSRS liaudies deputatas. 1990–92 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos / Atkuriamojo Seimo deputatas, 1990 03 11–14 Maskvoje vykdė svarbią valstybinę užduotį. Nuo 1998 Dominikos Respublikos garbės generalinis konsulas Lietuvoje.

Veikalai

Išleido publicistinių apybraižų rinkinius Mes, Adomo vaikai (1984), Nekasdieniai pasimatymai (1985), Meilė ir kiti žaidimai (1987), Einu namo, Tiesos sakymas (abu 1988), Leisk, Viešpatie, numirti (1990), Gyvenimo paveikslai (2003).

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką