Knezỹs Stasys 1948 11 20Margavonės (Antazavės vlsč.) 2011 08 25Vilnius, Lietuvos karo veikėjas, karybos istorikas. Pulkininkas (1992). Dr. (technol. m.; kar. m. kand. 1988).

Išsilavinimas ir veikla

1969 baigė Zenitinę raketinę karo mokyklą Opočkoje (Pskovo sr.), 1980 – Priešlėktuvinės gynybos vadų karo akademiją Kalinine (dabar Tverė). 1966–91 tarnavo SSRS ginkluotosiose pajėgose, 1980–85 – pulko štabo viršininkas (Ulan‑Udėje). 1992–97 tarnavo Lietuvos kariuomenėje: 1992 Krašto apsaugos ministerijos Jungtinio štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas, Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliotinis Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos klausimais, 1993–94 Krašto apsaugos ministerijos Ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas, 1994–96 Ginkluotųjų pajėgų generalinis inspektorius, 1997 Prezidento patarėjas gynybos klausimais, Valstybės gynimo tarybos sekretorius.

Stasys Knezys

2001–02 Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vyriausiasis patarėjas. 2002–10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinio saugumo skyriaus vedėjas.

2001–07 Atsargos karininkų sąjungos pirmininkas.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Čečėnijos karas (1997), Okupacija ir aneksija: pirmoji sovietinė okupacija (1940–1941) (su kitais, 2006), Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22–28 d. (su kitais, 2011); vienas knygų Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 (10 tomų 2001–15), Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai (2 tomas 2008) autorių. Sudarė knygą Laisvės saulei tekant: kovos dėl Lietuvos išvadavimo iš bolševikų Zarasų krašte, 1919 m. birželis–rugpjūtis (su kitais, 1999).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius (1993).

-Stasys Knezys

2094

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką