Leskáitis Stasys, slap. Stasys Ivošškis 1902 12 24Krasnogruda (Seinų apskr.) 1964 02 10Niujorkas (nusižudė), lietuvių rašytojas, literatūros, meno ir teatro kritikas, spaudos ir kultūros darbuotojas, vertėjas. Nuo 1934 grožinius kūrinius pasirašinėjo Stasio Ivošiškio slapyvardžiu. 1926–30 Lietuvos universitete studijavo ekonomiką, teisę. 1938 redagavo žurnalą Vairas, 1943 – žurnalą Kūryba, parašė mokslo populiarinamųjų straipsnių. 1938–39 dirbo agentūros ELTA ir dienraščio Lietuvos aidas korespondentu Varšuvoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1948 emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, kultūrinėje veikloje nebedalyvavo. Nusižudė. Beletristikoje atvirai rėmėsi psichoanalitine žmogaus koncepcija. Svarbiausia romanisto užduotimi laikė žmogaus psichikos analizę, pasisakė prieš kaimo idealizavimą. Modernios stilistikos romane Spūdai (1937) žmogaus psichikos vingiai narpliojami kaip detektyvinė istorija. Miestelį sukrėtusi tragedija pateikiama trijų jos dalyvių akimis, sukuriamos trys versijos – trys froidiškųjų refleksijų ir laisvųjų asociacijų srautai, kuriuos sau palankia linkme kreipia veikėjų subjektyvumas.

Leskaitis-Ivošiškis; S. L. Ivošiškis; Stanisław Laskowski; Stanislovas Liaskauskas

L: B. S. [Balys Sruoga] Pusantro Dostojevskio ar bičiuliška birbynė? / Prošvaistė kn. 2 1938; Raginis Aug. [A. Vaičiulaitis] S. Ivošiškio Spūdai / Dienovidis nr. 1 1938; R. Nacevičienė Mėginęs peržengti save / Darbai ir dienos nr. 36 2003.

1372

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką