Lozoráitis Stasys 1924 08 02Berlynas 1994 06 13Vašingtonas (palaidotas Putname; 1999 perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse), lietuvių diplomatas, politinis veikėjas. Teisininkas. S. Lozoraičio (vyresniojo) ir V. Matulaitytės-Lozoraitienės sūnus, K. Lozoraičio brolis. Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras (1992).

Stasys Lozoraitis

Išsilavinimas, diplomatinė ir politinė veikla

1944–48 studijavo teisę Romos universitete. Nuo 1943 dirbo Lietuvos pasiuntinybėje prie Apaštalų Sosto, nuo 1944 – jos patarėjas, nuo 1964 – I sekretorius, 1970–91 – Lietuvos atstovas. Nuo 1983 dar ir Lietuvos pasiuntinybės Jungtinėse Amerikos Valstijose patarėjas, nuo 1987 – reikalų patikėtinis ir Lietuvos pasiuntinys. Aktyviai kėlė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo klausimą, dalyvavo įvairiose konferencijose, bendradarbiavo leidiniuose Europos lietuvis, Santarvė, italų spaudoje.

1990 03 S. Lozoraičiui suteiktas ypatingojo pasiuntinio rangas. Dalyvavo atkuriant ir tarptautiniu mastu įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę – teikė informaciją ir siūlymus Sąjūdžio ir Lietuvos Respublikos vadovybei, siuntė instrukcijas (pro memoria) Lietuvos diplomatinės tarnybos pareigūnams, diplomatinius laiškus daugelio vyriausybių nariams, stiprino Lietuvos gyventojų ir išeivijos ryšius. 1991 10 tapo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1993–94 – nepaprastasis ir įgaliotasis Lietuvos ambasadorius Italijoje.

1993 buvo kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidento postą (rėmėjų vadintas Vilties prezidentu).

Visuomeninė veikla

1946–48 dirbo laikraščio Lietuvių balsas redakcijoje. Dalyvavo Italijos lietuvių veikloje: buvo Centrinio lietuvių komiteto (1950), Italijos lietuvių bendruomenės Laikinojo organizacinio komiteto (1950–52) pirmininkas. Tarptautinės tremtinių intelektualų sąjungos veikėjas.

Atminimo įamžinimas

1996 S. Lozoraičiui Kaune pastatytas paminklas (skulptorius J. Šlivinskas, architektai A. Mikėnas, Birutė Poniškaitienė ir Juozas Poniškaitis), sukurtas filmas Vilties ir Garbės prezidentas (filmo režisierius ir scenarijaus autorius V. V. Landsbergis). 1998 pagerbiant S. Lozoraičio atminimą įsteigta Lietuvos žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. 2000 Kaune buvusiuose Ministrų kabineto rūmuose S. Lozoraičio (vyresniojo) darbo kabinete (dabar Vytauto Didžiojo universiteto rektoratas) įrengtas S. ir S. Lozoraičių muziejus.

paminklas S. Lozoraičiui Kaune

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius (1999), Sausio tryliktosios atminimo medalis (1992).

V. Landsbergis Pusbrolis Motiejus: Knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų Vilnius 2002.

2843

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką