Matjošáitis Stasys, slapyvardis Esmáitis 1877 11 15Kraujučių viensėdis (netoli Padrečių, Veiverių vlsč.) 1949 02 16Kaunas, lietuvių pedagogas. M. J. Lukšienės įtėvis.

Išsilavinimas ir darbinė veikla

Stasys Matjošaitis (Lietuvos švietimo istorijos muziejus)

1897 baigęs Veiverių mokytojų seminariją dirbo mokytoju Lenkijos pradinėse mokyklose, 1906–1908 – Žemaitkiemyje (Ukmergės apskritis) ir Kaune (Saulės draugijos pradinėse mokyklose), 1908–1911 – Rygos lietuvių Pašalpos draugijos, 1911–1914 – Šiupylių pradinėje mokykloje (Šiaulių apskritis). 1914–1917 tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1918 Voroneže Lietuvių kultūros ir švietimo sekcijos, leidusios vadovėlius ir globojusios lietuviškas mokyklas, narys. 1918 Vilniuje dirbo laikraščio Darbo balsas redakcijoje, vėliau Švietimo liaudies komisariate. Iki 1933 mokytojavo Vilniaus Vytauto Didžiojo lietuvių gimnazijoje (Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija).

Aktyviai dalyvavo Vilniaus krašto lietuvių kultūrinėje veikloje: buvo Lietuvių mokslo draugijos ir Lietuvių klubo valdybų narys, vienas Kultūros draugijų Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte steigėjų.

Bendradarbiavo laikraščiuose Rygos garsas, Rygos naujienos, Vilniaus aidas (1920 redaktorius), žurnaluose Švietimo reikalai, Vilniaus šviesa. 1933 persikėlė į Kauną. 1945–1947 dirbo Pedagoginės literatūros leidykloje (Šviesa).

Pedagoginė veikla

Pedagoginėje veikloje skleidė vadinamosios naujosios mokyklos idėjas, pabrėžė kraštotyros principą (pvz., iš surinktos medžiagos tiriant gamtą, parengti pranešimus, referatus), siūlė taikyti mokinių savarankiškumą ir aktyvumą ugdančius metodus (laboratorinį, euristinį, probleminį).

Knygos

S. Matjošaičio vadovėlio Sakalėlis (1918) antraštinis lapas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Svarbiausias pedagoginis veikalas – pradinės mokyklos vadovėlis Sakalėlis (1918–1942, aštuonios dalys; pirmosios dalies išėjo 32 leidimai); kiti vadovėliai – mokytojams Pedagogikos istorija (1930), pradinėms ir vidurinėms mokykloms Lietuvos istorijėlė (1931; Lenkijos valdžios konfiskuota). Parašė piešimo mokymo pagrindus Veidrodėlis (1921), didaktinių ir alegorinių apsakymų rinkinį Plunksnelių rūpestėliai (1925).

Vertimai

Išvertė gamtos ir istorijos vadovėlių vidurinei mokyklai.

Pjesės

Parašė pjesių (Varpininkai, 1924, Laumės, išleista 1925), jos buvo vaidinamos Vilniaus krašto teatro mėgėjų.

Stasys Matjošaitis

1351

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką