Plka Stasys 1898 05 08Sankt Peterburgas 1976 02 05Čikaga, teatro aktorius, režisierius.

Išsilavinimas ir veikla

1919–21 mokėsi Aleksandros teatro vaidybos mokykloje Sankt Peterburge, vaidino Lietuvių klubo ir kitų trupių spektakliuose. 1921–26 ir 1929–44 Valstybės teatro (1941–44 Kauno didysis teatras), 1932–33 Valstybės teatro Šiaulių skyriaus aktorius. 1926–29 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, įkūrė mėgėjų teatro trupę, vaidino lietuvių mėgėjų teatro spektakliuose, juos režisavo (tarp jų – ir lietuvių dramaturgų veikalų), gastroliavo su V. Dineikos ir A. Vanagaičio estradine grupe Dzimdzi drimdzi (1926). 1936–44 vadovavo iš Vytauto Didžiojo universiteto į Valstybės teatrą atkeltam Teatro muziejui. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1948 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1948 Čikagoje įkūrė mėgėjų trupę Lietuvių teatras, čia vaidino ir režisavo, skaitė poeziją. Parašė teatro kritikos straipsnių.

Stasys Pilka

Stasys Pilka

Teatro vaidmenys

S. Pilka. Nesčiastlivcevo vaidmuo (A. Ostrovskio Miškas 1925, režisierius K. Glinskis, dekoratorius J. Gregorauskas)

Svarbesni vaidmenys: Ferdinandas, Vurmas (F. Schillerio Klasta ir meilė 1922), Senelis (M. Maeterlincko Nekviestoji viešnia), Almaviva (P.‑A. de Beaumarchais Pašėlusi diena, arba Figaro vedybos), Henšelis (G. Hauptmanno Vežėjas Henšelis, visi 1924), Nesčiastlivcevas (A. Ostrovskio Miškas 1925), Barva (P. Vaičiūno Prisikėlimas 1936), Gajevas (A. Čechovo Vyšnių sodas 1937). Režisavo spektaklių (A. Puškino Mocartas ir Saljeris 1922, P. Vaičiūno Aukso gromata 1938, su B. Dauguviečiu, A. Vienuolio 1831 metai 1939). Vaidyba melodramatiška, kartais patosiška.

Apdovanojimai

Gedimino 4 laipsnio ordinas (1938).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką