Stasys Šilingas 1935 (1936?)

Lietuvos teisingumo ministras S. Šilingas (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Šlingas Stasys 1885 11 23Vilnius 1962 11 13Kelmė (palaidotas Kelmėje, 1999 perlaidotas Ilguvoje), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Teisininkas. Nuo 1905 studijavo Maskvos universitete, 1912 baigė Teisės fakultetą. 1905 įsitraukė į Rusijos socialdemokratų judėjimą. 1908–09 universiteto Lietuvių studentų draugijos pirmininkas. 1914–15 dirbo Vilniaus žemės banke. 1914 08 su kitais parengė vadinamąją Gintarinę deklaraciją. 1907–18 Lietuvių mokslo draugijos narys. 1914 Lietuvių politikos centro Vilniuje vienas steigėjų, pirmininkas. Nuo 1914 12 Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti sekretorius, vėliau – vicepirmininkas. 1917 Rusijoje partijos Santara vienas kūrėjų, vicepirmininkas, Lietuvių tautos tarybos Petrograde prezidiumo pirmininkas. Lietuviškų karinių dalinių Rusijoje vienas organizatorių.

Stasys Šilingas

S. Šilingas (sėdi antras iš dešinės) su aušrininkais (apie 1911; Lietuvos švietimo istorijos muziejus)

1918 07 kooptuotas į Lietuvos Tarybą, nuo 1918 11 jos pirmasis vicepirmininkas (ėjo valstybės vadovo pareigas) ir prezidiumo narys, nuo 11 20 – pirmininkas, 1919–20 – Lietuvos Tarybos pirmininkas. 1918 pabaigoje Lietuvos kariuomenės, policijos (milicijos) vienas organizatorių. 1920–26 advokatavo Kaune. Lietuvių meno kūrėjų draugijos (įkurta 1920) vienas steigėjų, valdybos narys. 1922–23 I Seimo, 1923–26 II Seimo atstovas nuo Lietuvos ūkininkų sąjungos, 1923–24 Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos vicepirmininkas, 1924–25 – pirmininkas. 1925 su kitais įsteigė Vilniaus vadavimo sąjungą. Prisidėjo prie Gruodžio septynioliktosios perversmo (1926). 1926 12–1928 ir 1934–38 teisingumo ministras. 1928–38 Valstybės tarybos pirmininkas. Buvo Lietuvos teisės sistemos, konstitucijų vienas kūrėjų. 1910 žurnalo Aušrinė, jos priedo Vasaros darbai vienas leidėjų, redaktorius.

1941 06 SSRS okupacinės valdžios suimtas, kalintas Krasnojarsko krašto, Mordovijos lageriuose, Kansko kalėjime. 1952 02 27 Ypatingojo pasitarimo prie SSRS Valstybės saugumo ministerijos nuteistas 25 metus kalėti, kalintas Vladimiro kalėjime. 1954 06 grįžo į Lietuvą, 07 ištremtas į Dovbyšo (Žitomyro sr.) neįgaliųjų namus. 1961 11 grįžo į Lietuvą.

Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1931), Gedimino 1 laipsnio (1938) ordinai.

A. Vaičiūnas Stasio Šilingo gyvenimo kelias Vilnius 2009, V. Urbonas Stasys Šilingas. Gyvenimas tautai ir valstybei Vilnius 2010.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką