Šlingas Stasys 1885 11 23Vilnius 1962 11 13Kelmė (palaidotas Kelmėje, 1999 perlaidotas Ilguvoje), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Teisininkas.

Išsilavinimas ir veikla

Nuo 1905 studijavo Maskvos universitete, 1912 baigė Teisės fakultetą. 1905 įsitraukė į Rusijos socialdemokratų judėjimą. 1908–09 universiteto Lietuvių studentų draugijos pirmininkas. 1910 žurnalo Aušrinė, jos priedo Vasaros darbai vienas leidėjų, redaktorius. 1914–15 dirbo Vilniaus žemės banke. 1914 08 su kitais parengė vadinamąją Gintarinę deklaraciją. 1907–18 Lietuvių mokslo draugijos narys. 1914 Lietuvių politikos centro Vilniuje vienas steigėjų, pirmininkas. Nuo 1914 12 Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti sekretorius, vėliau – vicepirmininkas. 1917 Rusijoje partijos Santara vienas kūrėjų, vicepirmininkas, Lietuvių tautos tarybos Petrograde prezidiumo pirmininkas. Lietuviškų karinių dalinių Rusijoje vienas organizatorių. 1918 07 kooptuotas į Lietuvos Tarybą, nuo 1918 11 jos pirmasis vicepirmininkas (ėjo valstybės vadovo pareigas) ir prezidiumo narys, nuo 11 20 – pirmininkas, 1919–20 – Lietuvos Tarybos pirmininkas.

Stasys Šilingas

Stasys Šilingas

S. Šilingas (sėdi antras iš dešinės) su aušrininkais (apie 1911; Lietuvos švietimo istorijos muziejus)

1918 pabaigoje Lietuvos kariuomenės, policijos (milicijos) vienas organizatorių. 1920–26 advokatavo Kaune. Lietuvių meno kūrėjų draugijos (įkurta 1920) vienas steigėjų, valdybos narys. 1922–23 I Seimo, 1923–26 II Seimo atstovas nuo Lietuvos ūkininkų sąjungos. 1923–24 Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos vicepirmininkas, 1924–25 – pirmininkas. 1925 su kitais įsteigė Vilniaus vadavimo sąjungą. Prisidėjo prie Gruodžio septynioliktosios perversmo (1926). 1926 12–1928 ir 1934–38 teisingumo ministras. 1928–38 Valstybės Tarybos pirmininkas. Buvo vienas Lietuvos teisės sistemos kūrėjų, dalyvavo 1918 Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių, 1928 Lietuvos Valstybės Konstitucijos, 1938 Lietuvos Konstitucijos parengimo komisijose.

1941 06 SSRS okupacinės valdžios suimtas, kalintas Krasnojarsko krašto, Mordovijos lageriuose, Kansko kalėjime. 1952 02 27 Ypatingojo pasitarimo prie SSRS Valstybės saugumo ministerijos nuteistas 25 metus kalėti, kalintas Vladimiro kalėjime. 1954 06 grįžo į Lietuvą, 07 ištremtas į Dovbyšo (Žitomyro sr.) neįgaliųjų namus. 1961 11 grįžo į Lietuvą.

Stasys Šilingas 1935 (1936?)

Atminimo įamžinimas

1999 įsteigta Stasio Šilingo draugija supažindina visuomenę su įvairiapuse S. Šilingo veikla, rūpinasi jo atminimo įamžinimu. 2006 S. Šilingo vardu pavadinta viena Vilniaus, 2010 – viena Kauno gatvių. 2010 Mykolo Romerio universitete atidaryta S. Šilingo vardo auditorija. 2012 prie namo Kauno Senamiestyje, kuriame S. Šilingas gyveno 1919–41, 2015 Vilniaus Žvėryno rajone, kur gyveno 1912–15, atidengtos memorialinės lentos. 2017 sukurtas dokumentinis vaidybinis filmas Žmonės kurie sukūrė Lietuvą: Stasys Šilingas (režisierius A. Šlepikas, scenarijaus autorius Virginijus Savukynas).

Lietuvos teisingumo ministras S. Šilingas (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Apdovanojimai

Vytauto Didžiojo 2 laipsnio, Šaulių žvaigždės (abu 1931), Gedimino 1 laipsnio (1938) ordinai. Italijos Karūnos 1 laipsnio ordinas (1938).

A. Vaičiūnas Stasio Šilingo gyvenimo kelias Vilnius 2009, V. Urbonas Stasys Šilingas. Gyvenimas tautai ir valstybei Vilnius 2010.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką