Stungurỹs Stasys 1929 01 06Skaudvilė 2022 06 03, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas.

Veikla

1954 baigė Vilniaus pedagoginį institutą (literatūrą), 1955 – J. Tallat Kelpšos muzikos mokyklą (solinį dainavimą). 1951–53 bendradarbiavo Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos spaudoje. 1952–54 Lietuvos filharmonijos choro dainininkas, 1956–57 Televizijos ir radijo komiteto muzikos laidų redaktorius. 1957 suimtas, 1958 nuteistas už GULAG poezijos platinimą ir kūrybą partizanų temomis. 1958–64 kalintas Vorkutos ir Javaso (Mordovija) lageriuose. 1965–70 dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje, 1972–77 – Komunalinio ūkio ministerijoje, 1978–89 – Komunalinio ūkio projektavimo institute. 1972–88 bendradarbiavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje, nelegaliuose leidiniuose Aušra, Laisvės šauklys, Perspektyvos. Išvertė į lietuvių kalbą A. Sacharovo knygą Mano šalis ir pasaulis (išspausdinta Perspektyvose ir išeivijoje), dalį A. Solženicyno knygos Gulago archipelagas, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaraciją.

Stasys Stungurys

1990–91 Lietuvos Respublikos energetikos ministro padėjėjas, laikraščio Žiburiai redaktorius. 1992–93 Lietuvos Respublikos vyriausybės informacijos biuro direktorius, ministro pirmininko patarėjas, 1993–97 vyriausybės patarėjas išeivijos klausimais. 1994–98 Genocido ir rezistencijos aukų rėmimo fondo valdybos pirmininkas. 1989 įstojo į Lietuvos žmogaus teisių asociaciją, nuo 2005 buvo vicepirmininkas.

Knygos

Parašė atsiminimų knygas Saulėtekio linkui: pogrindžio straipsniai, laiškai iš konclagerio, atsiminimų nuotrupos (1998), Ilgesio žodžiai iš gulago: Komija ir Mordovija 1958–1964 metai (2006), Rūškano laiko godos: straipsniai, apybraižos (2007).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius (2001).

-Stasys Stungurys

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką