Stasys Vainiūnas

Vaininas Stasys 1909 04 02Ryga 1982 10 18Rokiškis (palaidotas Vilniuje), lietuvių pianistas, kompozitorius. A. Vainiūnaitės ir B. Vainiūnaitės tėvas. Mokėsi privačiai pas J. Karosą. 1923–33 studijavo Rygos konservatorijoje (skambinti fortepijonu mokėsi pas A. Daugulį, teorijos ir kompozicijos pas J. Vītolą). 1925–28 dar mokėsi Rygos lietuvių gimnazijoje (baigė eksternu), vargonininkavo Šv. Alberto bažnyčioje. 1930–38 mokytojavo Rygos lietuvių gimnazijoje, vadovavo chorams, surengė solinius koncertus Rygoje ir Kaune. 1935–36 tobulinosi Vienos muzikos akademijoje (E. G. K. von Sauerio fortepijono ir epizodiškai E. Steuermanno kompozicijos klasėje).

1938 mokė skambinti fortepijonu Klaipėdos muzikos mokykloje. 1939 vokiečiams okupavus Klaipėdą dėstė Šiaulių muzikos mokykloje, koncertavo. Nuo 1942 dėstė Kauno konservatorijoje, 1945–49 Fortepijono ir vargonų fakulteto dekanas. 1943–44 Kauno didžiojo teatro koncertmeisteris. Nuo 1949 dėstė Lietuvos konservatorijoje, 1951–73 Fortepijono katedros vedėjas; profesorius (1953). 1954–64 Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas. Mokiniai (apie 60): A. H. Žiūraitis, D. Trinkūnas, G. Trinkūnas, K. Grybauskas, L. Grybauskienė, E. Ignatonis, G. Kviklys.

Koncertinė veikla

Repertuarą sudarė F. Liszto, C. A. Debussy, M. Ravelio, lietuvių kompozitorių (ir S. Vainiūno) kūriniai. Koncertavo su A. Livontu, J. Fledžinsku, Audrone ir Birute Vainiūnaitėmis ir kitais atlikėjais.

Kūryba

Kūryba pasižymi ryškiai individualiu stiliumi, kuriam būdinga neoromantizmo ir impresionizmo tendencijų ir lietuvių muzikinio folkloro (daugiausia sutartinių) sąveika. Nuo 7 dešimtmečio muzikinei kalbai būdinga išplėstinė (dvylikagarsė) tonacija, poliharmonija.

Kūriniai

Sukūrė simfoniją cis‑moll (1957), koncertus fortepijonui ir orkestrui (1945, 1952, 1965, 1975), koncertą smuikui ir simfoniniam orkestrui (1960), rapsodiją 2 fortepijonams ir simfoniniam orkestrui (1947), rapsodiją lietuviškomis temomis smuikui ir simfoniniam orkestrui (1950), koncertą ir koncertą poemą vargonams ir styginių orkestrui (1949, 1969), uvertiūrą simfoniniam orkestrui Už taiką (1961), simfoninį paveikslą Sutartinė (1968), fortepijoninį trio (1945), 2 fortepijoninius kvintetus (1955, 1966), Muziką 2 fortepijonams ir styginių kvartetui (1982), Prisiminimą smuikui ir fortepijonui (1961), kūrinių fortepijonui, tarp jų – Mažoji vabzdžių siuita (1949), siuitos Gimtinės pievos (1965), Vaikų kampelis (1982), baladė (1963), Rauda (1972), sonata fantazija (1977), Aštuonios nuotaikos (1979), preliudą ir fugą vargonams (1978), vokalinės muzikos.

Apdovanojimai

Tarptautinio pianistų konkurso Vienoje VIII vieta ir sidabro medalis (1933).

Atminimo įamžinimas

S. Vainiūnas – nuo 1965 rengtų jaunųjų atlikėjų konkursų Vilniuje vienas iniciatorių (nuo 1989 konkursas vadintas jo vardu; Vainiūno konkursas). Nuo 1998 S. Vainiūno bute Vilniuje veikia visuomeninė organizacija Stasio Vainiūno namai.

L: K. Jasinskas S. Vainiūnas Vilnius 1960; Stasys Vainiūnas. Kūrybinės veiklos apžvalga. Dienoraščio puslapiai ir laiškai. Amžininkų atsiminimai / parengė O. Narbutienė Vilnius 1991.

2309

90

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką