Stefan Tadeusz Morawski

Morawski Stefan Tadeusz (Stefanas Tadeušas Morãvskis) 1921 10 20Krokuva 2004 12 02Varšuva, lenkų filosofas. Dr. (1947).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

Studijavo mediciną, psichologiją ir filosofiją Varšuvos universitete, 1947–68 jame dėstė filosofiją (atleistas už marksizmo ir totalitarizmo kritiką). Nuo 1971 dėstė Vakarų Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose. Nuo 1990 vėl dėstė Varšuvos universitete (kultūros filosofijos katedros vedėjas).

Estetika

Estetikos tyrimų sritį siekė atskirti nuo meno istorijos, meno teorijos ir meno sociologijos. Estetiką laikė aksiologine disciplina, tiriančia estetines vertybes genetiniu ir funkciniu aspektu. Nagrinėjo meno filosofijos, kultūros krizės problemas, postmodernizmo reiškinius. Estetikos postmodernistines interpretacijas, jos vadinamąjį lingvistinį posūkį laikė neperspektyviu, nekonstruktyviu, konformistiniu, artimu anarchistiniam mąstymo būdui.

Žiniasklaidos kritika

Kritikavo žiniasklaidą už destruktyvų vaidmenį manipuliuojant žmonių sąmone ir visuomenės kultūriniu gyvenimu.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: XVIII ir XIX amžių estetinės minties studijos (Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku 1961), Absoliutas ir forma: André Malraux egzistencinės estetikos tyrinėjimas (Absolut i forma: Studium o egzystencjalistycznej estetyce André Malraux 1966), Apie estetikos objektą ir metodą (O przedmiocie i metodzie estetyki 1973, fragmentas lietuvių kalba 1980), Posūkyje: Nuo meno iki po-meno (Na zakręcie: Od sztuki do po-sztuki 1985), Pagrindinės XX amžiaus estetikos srovės (Glówne nurty estetyki XX wieku 1992).

384

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką