Zobárskas Stepas 1911 01 30Pamaleišis (Anykščių vlsč.) 1984 06 09Woodhaven (Niujorko valstija), lietuvių rašytojas, vertėjas, leidėjas. 1930–34 dirbo žurnalo Šviesos keliai, 1934–44 žurnalo Žiburėlis redakcijose. 1934–44 dalyvavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veikloje. 1936–39 studijavo Paryžiaus aukštojoje socialinių mokslų mokykloje (literatūrą ir kalbas). 1944 pasitraukė į Vokietiją, studijavo Heidelbergo universitete. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1949–50 Niujorko universitete studijavo anglų kalbą. 1951–54 su J. Aisčiu redagavo literatūros metraštį Gabija. Niujorke įsteigė knygų leidyklą Manylands (vėliau vadinosi Manyland Books), kur leido lietuvių rašytojų kūrinių vertimus į anglų kalbą.

Stepas Zobarskas

Kūryba

Didžioji kūrybos dalis skirta jaunimui ir vaikams. Parašė eilėraščių (rinkinys Mano tėviškėj 1934), pasakų ir apsakymų (knygos Gerasis aitvaras 1934, Ganyklų vaikai 1934, papildytas 21948 Tübingene, 32002 Vilniuje, Anapus miško 1935, Paukščio likimas 1937, pavadinimu Paukščiai ir žmonės 21940, Brolių ieškotoja 1938 21947 Tübingene, 51999 Vilniuje, Pabėgėlis 1939, Arti žemės 1943, Riestaūsio sūnus 1947 22003), apysaką Per šaltį ir vėją (1940 21948 Tübingene, 31989 Vilniuje). Kūrybai būdinga psichologiškumas, veikėjų poelgių ir vidinių išgyvenimų analizė, vartojami religiniai įvaizdžiai, liturginė atributika. Psichologinėse novelėse suaugusiesiems (rinkinys Moters stiprybė 1938) vyrauja kaimo žmonių tipažai, poetizuojama žemė. Išleido apsakymų rinkinį Savame krašte (1946), apysakų rinkinį Doleris iš Pitsburgo (1952). Su kitais parengė populiarų vadovėlį pradžios mokykloms Aušrelė (6 dalys 1936–38). Išvertė M. de Unamuno, K. Hamsuno, G. de Maupassant’o, W. S. Maughamo ir kitų rašytojų kūrinių. S. Zobarsko proza versta į anglų, vokiečių kalbas.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką