Dãrius Steponas, iki 1917 Jucẽvičius, Jùcius 1896 01 08Rubiškės (dabar Darius, Klaipėdos rajono savivaldybė) 1933 07 17Pszczelniko miškas (prie Soldino, dabar Myślibórzo, Lenkija; palaidotas Kaune), lietuvių karo lakūnas. Kapitonas (1927). N. Maštarienės tėvas.

Steponas Darius (1932, Čikaga)

S. Darius prieš išvykdamas į Jungtines Amerikos Valstijas (1927; Kauno miesto muziejus)

Išsilavinimas ir veikla

S. Darius (antras iš kairės) su (iš kairės) S. Girėnu, Lietuvos pasiuntiniu Jungtinėse Amerikos Valstijose B. K. Balučiu ir parašiutininku Juozu Boliu Vašingtone 1932 rugsėjį (?; Kauno miesto muziejus)

Nuo 1907 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1917 savanoriu įstojo į Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenę. I pasaulinio karo dalyvis, buvo sužeistas. 1920 atvyko į Lietuvą. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1921 baigė Karo mokyklą. 1922–27 tarnavo karo aviacijoje; karo lakūnas (1924). Skraidė 377 h 29 minutes. 1923 per Klaipėdos krašto sukilimą sukilėlių Trečiosios grupės vado pavaduotojas. 1922–26 vienas Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos, sporto, futbolo ir beisbolo lygų vadovų. Populiarino Lietuvoje naujas sporto šakas: knygos Beisbolo žaidimas (1924), Basketbolo žaidimas (krepšiasvydis) ir Lietuvos sporto lygos oficialės basketbolo taisyklės 1926–1927 metams (1926). Parengė pirmojo Lietuvoje stadiono projektą ir vadovavo statybai (Kaune 1924–26). 1927 vėl išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Dirbo civilinės aviacijos lakūnu, 1927 gavo tarptautinį lakūno piloto pažymėjimą, 1928 – licenciją, suteikiančią teisę skraidinti keleivius. Įkūrė Amerikos lietuvių aeroklubą Vytis ir jam vadovavo.

Skrydis per Atlantą

1933 07 15 su S. Girėnu pakilo Lituanicos lėktuvu iš Niujorko, perskrido Atlantą ir dėl galutinai nenustatytų priežasčių 1933 07 17 0 h 36 min patyrė avariją. Lėktuvas nukrito, lakūnai žuvo. Per 37 h 11 min lakūnai nuskrido tiesiąja 6411 km, pasiekė pagal skridimo be nusileidimo nuotolį transatlantine trasa antrą rezultatą pasaulyje, pagal ore išbūtą laiką – ketvirtą.

S. Darius (kairėje) ir S. Girėnas prie Lituanicos (1933; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Apdovanojimai ir atminimo įamžinimas

Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio ordinas (1933; po mirties).

S. Dariaus ir S. Girėno laidotuvių eisena Nepriklausomybės aikštėje Kaune (1933; Kauno miesto muziejus)

S. Girėnui ir S. Dariui pastatyti trys paminklai Jungtinėse Amerikos Valstijose (pirmasis – 1935 Čikagoje, Marquette parke, architektas Kazys Bronius, Charles Bruno, Koncevičius, skulptorius Raulis Josset), Lenkijoje – Pszczelniko kaime (1936, architektas V. Landsbergis-Žemkalnis), Lietuvoje – Babtuose (1933, architektas A. Šalkauskis), Kaune (Aukštųjų Šančių karių kapinėse 1968, skulptorius V. Mačiuika, architektai A. Nasvytis ir V. Nasvytis, Ąžuolyne 1993, skulptoriai B. Pundzius, J. Šlivinskas, mauzoliejus Kauno kapinėse 1937, architektas V. Landsbergis-Žemkalnis; 1962 nugriautas), bareljefas Puntuko akmenyje (1943, skulptorius B. Pundzius).

L: Atlanto nugalėtojai Darius ir Girėnas Kaunas 1933; P. Jurgėla Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas Čikaga 1935, Vilnius 21990; N. Dariūtė‑Maštarienė Darius ir Girėnas: Memuarai Vilnius 1990; E. Jasiūnas Darius ir Girėnas (1933–1993) Kaunas–Vilnius 1993.

701

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką