Kolupáila Steponas 1892 09 14Tuminiškės (Daugpilio apskritis) 1964 04 09South Bend (Indianos valstija), lietuvių hidrologas, fotografas. Dr. (techn. m. 1941). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1941).

Išsilavinimas ir profesinė veikla

1911 baigęs Mintaujos gimnaziją studijavo Maskvos matavimų institute, kurį baigęs įgijo geodezijos inžinieriaus specialybę. Nuo 1917 šiame institute dėstė ir studijavo (iki 1918) Maskvos žemės ūkio akademijoje. 1921 atvyko į Lietuvą. 1922–26 dirbo Dotnuvos žemės ir miškų ūkio technikume. Nuo 1922 dar dėstė Lietuvos universitete (nuo 1930 Vytauto Didžiojo universitetas); nuo 1940 ordinarinis profesorius. 1923 įsteigė Plentų ir vandens kelių valdybos Hidrometrinį biurą ir iki 1930 jam vadovavo. 1933 su kitais Kaune įkūrė Lietuvos fotomėgėjų sąjungą; iki 1937 buvo jos pirmininkas. 1937 pirmasis Lietuvoje pradėjo fotografuoti spalvotas skaidres. 1935–40 Energijos komiteto Vandens jėgų skyriaus vedėjas. 1944–48 gyveno Vokietijoje, lietuvių tremtinių Kempteno stovykloje; ten įsteigė Aukštuosius technikos kursus, jiems vadovavo ir dėstė.

Steponas Kolupaila

Mokytojavo Maironio gimnazijoje, dėstė Jungtinių Tautų pagalbos ir atkūrimo administracijos universitete (Miunchenas). 1948–63 Notre Dame’o universiteto (Jungtinės Amerikos Valstijos, Indianos valstija) profesorius.

Moksliniai tyrimai

Lietuvos upių hidrologinių tyrimų pradininkas. Iki 1944 paskelbė 96 veikalus ir straipsnius iš hidrologijos, daugiausia apie Lietuvos upes. Sudarė formulę upių didžiausiems debitams ir naują metodą upių žiemos debitams skaičiuoti, apskaičiavo kai kurių upių nuotėkį, paskelbė išvadas apie Nemuno nuotėkį ties Smalininkais per 121 metų laikotarpį, propagavo vandens turizmą. Rūpinosi meteorologijos stočių Lietuvoje įsteigimu ir jų technine įranga.

Veikalai

Parengė hidrometrinio metraščio 2 t. (1929 ir 1930), parašė monografijas apie Nevėžį (1936), Nemuną (1940), knygą Hidrometrija (rusų kalba 1918, lietuvių kalba 2 t. 1939–40), pirmąjį lietuvišką hidraulikos vadovėlį Hidraulika (1947). Išleido pasaulyje paskelbtų publikacijų hidrometrijos klausimais bibliografiją (Bibliography of Hydrometry 1961).

L: J. Gimbutas, J. V. Danys Steponas Kolupaila Čikaga 1974 (su bibliografija); K. Kilkus Profesorius Steponas Kolupaila Vilnius 2002.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką