Steponas (dailininkas Rembrandtas, Šv. Stepono užmėtymas akmenimis, aliejus, 1625, Liono dailės muziejus)

Stẽponas ?? 35Jeruzalė, pirmasis krikščionių kankinys. Šventasis (šventė – gruodžio 26). Graikiškai kalbantis žydas, spėjama, auklėtas Aleksandrijoje. Apie Steponą pasakojama Apd 7, 2–56. Atsivertęs į krikščionybę buvo apaštalų išrinktas vienu iš 7 diakonų (Apd 6, 1–5). Žydų apkaltintas piktžodžiavimu, suimtas ir atvestas į Sanhedriną, čia jis apkaltino žydus Dievo Sūnaus nužudymu (Apd 7, 2–53). Įniršusių žydų Steponas buvo išvilktas už Jeruzalės, nurengtas ir užmuštas akmenimis. Stepono kultas 4 a. paplito ir Rytuose, ir Vakaruose. Tariamos jo relikvijos ir keletas akmenų, kuriais, manyta, Steponas buvo užmuštas, vėliau atgabenta į Romą. Dailės kūriniuose dažniausiai vaizduojamas jaunas, vilkintis diakono dalmatiką, švelnių veido bruožų, laikantis Evangeliją ir akmenį. Atributai – akmuo, palmės šakelė, smilkytuvas. Populiarios scenos, vaizduojančios Stepono paskyrimą diakonu, pamokslaujantį Steponą, jo nužudymą ir palaikų suradimą. Laikomas diakonų ir kenčiančiųjų galvos skausmą globėju.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką