Strniškių atódanga, Strniškių dolomto atódanga, dolomito karjero sienelė ir statinių liekanos Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, Noriūnų seniūnijoje, Stirniškių kaime. Yra Lėvens kraštovaizdžio draustinyje (įsteigtas 1992), Lėvens slėnio kairiosios pusės (žemiau santakos su Suosa) pirmoje viršsalpinėje terasoje. Geologinis gamtos paveldo objektas ir gamtos paminklas (nuo 2000); šalia (rytinėje pusėje) esančios Pauliankos dvaro sodybos kluono liekanos su 4 dolomito kolonų portiku – kultūros paminklas (nuo 1996); dar saugoma karjero teritorijoje esančios kalkių degimo 3 krosnių liekanos. Atodangos aukštis iki 3 m, ilgis 40 metrų. Plotas 0,764 hektaro. Apleisto (nuo 1964) Stirniškių (anksčiau Pauliankos) dolomito karjero sienelių keliuose fragmentuose atsidengia kvartero ir vėlyvojo devono Pliavinės svitos Suosos sluoksnių Biuvėnų pluošto uolienų – dolomito su domerito, molio, vietomis su gipso ir dedolomito tarpluoksniais – tipinis pjūvis (stratotipas). Atodanga vietomis apirusi, apaugusi krūmais, medžiais.

Stirniškių atodanga

Pauliankos dvaro sodybos kluono su 4 dolomito kolonų portiku liekanos

Stirniškių telkinyje dolomitas buvo eksploatuojamas rankiniu būdu 1953–64; iškasta apie 40 000 m3 dolomito (buvo naudojamas kalkėms gaminti). Stirniškių atodanga saugoma nuo 1964. Devono Suosos sluoksnius išskyrė J. Dalinkevičius (1939), Biuvėnų pluoštą – S. Žeiba (1957). Atodangą tyrė ir aprašė A. Linčius (1990).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką