sublimãcija (lot. sublimatio – iškėlimas, išaukštinimas), medžiagos kietosios būsenos virsmas garais aplenkiant skystąją būseną. Yra pirmos rūšies fazinis virsmas, kai sunaudojamas tam tikras šilumos kiekis – sublimacijos šiluma. Temperatūros, kurioje kietoji ir garų būsenos sudaro pusiausvirąją sistemą, priklausomybę nuo slėgio nusako Clausijaus ir Clapeyrono lygtis. Sublimacijai atvirkštinis virsmas – kondensacija. Sublimacija atmosferos slėgyje pa vyksta tada, kai trigubojo taško (būsenų diagrama) slėgis pt > pa. Technikoje sublimacija naudojama priemaišoms iš kietųjų medžiagų valyti.

2469

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką