Susivienijimas lietuvių Argentinoje

Susiviẽnijimas lietùvių Argentnoje, Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos organizacija.

Veikia nuo 1914 Buenos Airėse.

1936–53 turėjo penkis skyrius, vėliau jie panaikinti. Susivienijimo veikla pagyvėjo į Argentiną po II pasaulinio karo atvykus daugiau lietuvių. Veikė teatro trupė, mergaičių Žibutės dainų ansamblis (vadovas J. Simanauskas). Į organizacijos veiklą įsitraukė mišrios šeimos. 1981–2019 07 leistas Susivienijimo biuletenis Žinios (ispanų kalba, nuo 2002 – su vertimu į lietuvių kalbą, apie 150 egzempliorių, leidėjai Albertas Stalioraitis ir Arnoldas Vezbickas).

21 a. pradžioje Susivienijime daugiausia veikė Argentinoje gimę lietuviai. Kultūros komisija organizavo parodas, koncertus, vakarus. Susivienijimas turi biblioteką, tautinių šokių grupę Dobilas (įkurta 1985), organizuojami lietuvių kalbos kursai. Susivienijimo patalpose taip pat rengiamos narių asmeninės šventės.

1941 turėjo 140, 1970 – 500, 2012 – 250, 2020 – 310 narių.

Pirmininkai: A. Starevičius, P. Stalioraitis, J. Každailis, J. Šutinis, Jurgis Antanas Brazaitis, José Raúlis Stalioraitis (2020).

2271

1974

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką