Švenčionlių gètas, 1941 veikusi laikina žydų izoliavimo vieta (vadinama getu).

Pirmosios represijos prieš Švenčionėlių žydus

1941 06 22 prasidėjus SSRS–Vokietijos karui, Švenčionėlius užėmė Vokietijos kariuomenė; 1941 miestas buvo prijungtas prie Švenčionių apskrities. Nacių Vokietijos okupacinė valdžia Švenčionėliuose greitai įvedė griežtą tvarką: sukurta maisto kortelių sistema, nustatytos prievolės ir duoklės karo reikmėms. Mieste gyveno didelė žydų bendruomenė, kuriai priklausė visa prekyba ir buitinio aptarnavimo sektorius; ji turėjo sinagogą (nacių okupacijos metais paversta dabokle), mokyklą. Netrukus Švenčionėliuose pradėta suiminėti komunistus, sovietinius pareigūnus ir žydus; 1941 07 pradžioje sušaudyta 11 sovietinėse įstaigose dirbusių žydų ir keli turtingi vietos žydai.

Getas ir jo gyventojų žudynės

Švenčionių apskrities vokiečių karo komendanto įsakymu Švenčionyse ir Švenčionėliuose buvo pradėti steigti žydų getai. 1941 07 pabaigoje Švenčionėlių žydai suvaryti į atskirą kvartalą Kaltanėnų gatvėje; jų gyvenimas ir teisės buvo varžomos nacių okupacinės valdžios įsakymais, potvarkiais, nurodymais. Vilniaus apygardos (priklausė Lietuvos generalinei sričiai) komisaras H. Wulffas 1941 08 18 nurodė jam pavaldžių Vilniaus, Švenčionių, Trakų ir Alytaus apskričių viršininkams, kad žydai privalo gyventi getuose ir nešioti skiriamuosius ženklus. Remiantis Vilniaus apygardos komisaro raštu, 08 25 išleistas Švenčionių apskrities viršininko įsakymas, kuriuo žydams buvo uždrausta gatvėse ir pakelėse iš ūkininkų pirkti maisto produktus, iki 11 val. lankytis turgavietėse, žydai galėjo parduotuvėse pirkti prekes tik nuo 17 iki 18 valandos.

1941 08 viduryje valsčių policijos viršininkams išsiųstas slaptas Švenčionių apskrities policijos vado įsakymas dėl visų apskrities žydų suvarymo į Švenčionėlių poligono barakus (miške apie 1,5 km nuo Švenčionėlių buvo 8 dideli barakai, kiekviename jų galėjo tilpti apie 800 žm.) ir jų turto konfiskavimo. 1941 09 pabaigoje policininkai ir buvę Birželio sukilimo Švenčionėlių valsčiaus dalyviai (jų būrys veikė 1941 06–07; baltaraiščiai) apie 300–400 žydų nuvarė į Švenčionėlių poligoną; jiems leista pasiimti tik patalynę, nešiojamus drabužius ir maisto produktų. Poligone buvo sutelkti visos Švenčionių apskrities žydai.

1941 10 pradžioje į Švenčionėlius atvykę Švenčionių apskrities policijos vadas ir 2 vokiečių saugumo policijos pareigūnai Švenčionėlių burmistrui ir valsčiaus policijos viršininkui pranešė, kad vokiečių valdžios nurodymu visi Švenčionių apskrities žydai turi būti sušaudyti ir įsakė per 1 d. mobilizuoti vietos gyventojus iškasti griovį Švenčionėlių poligone; buvo surinkta apie 300 gyventojų, kurie netoli barakų iškasė apie 200 m ilgio, 10 m pločio ir 3 m gylio griovį. Pagal liudininkų parodymus, iš Vilniaus į Švenčionėlius atvyko vokiečių saugumo policijai ir SD pavaldus būrys. Į Švenčionėlių poligoną saugoti žudynių vietos buvo sutelkta apie 120 Švenčionių apskrities policininkų ir buvusių Birželio sukilimo Švenčionėlių valsčiaus dalyvių. Žydų žudynės prasidėjo 1941 10 08 ir truko 2 dienas: jie didelėmis grupėmis buvo varomi iš barakų prie griovio ir šaudomi, iš pradžių nužudyti vyrai, po to – moterys ir vaikai.

Vokiečių saugumo policijos ir SD duomenimis, 1941 10 09 Švenčionėlių poligone nužudyti 3726 žydai (1169 vyrai, 1840 moterų ir 717 vaikų), iš viso aukų buvo apie 8000 žmonių. Žudynėse dalyvavo ir keliolika buvusių Birželio sukilimo Švenčionėlių valsčiaus baltaraiščių. Iš didelių Švenčionių krašto žydų bendruomenių liko tik nedidelis Švenčionių getas.

Atminimo įamžinimas

Masinių Švenčionėlių geto ir visos Švenčionių apskrities žydų žudynių 1941 10 vietoje 1961 pastatytas paminklas Holokausto aukoms (1984 rekonstruotas architektės Astutės Bučinskaitės, 1993 dar kartą rekonstruotas); memorialo centre esančiose granito plokštėse lietuvių ir jidiš kalbomis yra iškalti Švenčionių apskrities miestų ir miestelių, kuriuose gyveno žydai, pavadinimai.

memorialas Švenčionių apskrities žydų žudynių aukoms

-Švenčionėlių žydų laikina izoliavimo vieta; -Švenčionėlių žydų izoliavimo vieta

L: Švenčionių krašto žydų tragedija 1941–1944 m. / sud. G. Geniušienė Švenčionys 2002; A. Bubnys Holokaustas Švenčionių apskrityje 1941–1943 metais; R. Čebručenko Švenčionėliai Vilnius 2020.

3234

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką