Švenčionių apskrities gyventojų žudynės

Švenčioni apskritiẽs gyvéntojų žudỹnės, 1942 05 nacių okupacinės valdžios įvykdytos žudynės.

1941 06 22 prasidėjus SSRS–Vokietijos karui, 06 29 Vokietijos kariuomenė užėmė Švenčionis; Švenčionių apskrities komisaru paskirtas Gustavas von Beckas. Apskrityje pradėti kurti sovietinių partizanų būriai. 1942 05 19 Fiodoro Markovo vadovaujami baltarusių sovietiniai partizanai kelyje tarp Švenčionių ir Lentupio (16 km į pietryčius nuo Švenčionių, Baltarusija) surengė pasalą, per kurią žuvo nacių pareigūnai G. von Beckas, jo pavaduotojas Gruhlis ir kariškis vyresnysis leitenantas Schmidtas. Eiti Švenčionių apskrities komisaro pareigas buvo atsiųstas SS karininkas Fritzas Olis. Gegužės 20 ryte Švenčionių mieste buvo iškabinti skelbimai, kuriuose grasinama represijomis: gyventojai, kurie nevykdo vokiečių kariuomenės ir civilinės valdžios įsakymų, bus kariami, už kiekvieną nušautą vokiečių valdininką suimama ir sunaikinama 200 vietos gyventojų.

gyventojų nužudymo vieta Švenčionių žydų kapinėse

1942 05 20 Švenčionyse buvo apsupta dalis gatvių ir suimti neva neištikimi vokiečių valdžiai miesto gyventojai; tas pats buvo daroma visoje Švenčionių apskrityje. Tą pačią dieną į Švenčionių žydų kapines Miško gatvėje buvo atvaryta 40 švenčioniškių, jie patys turėjo išsikasti duobę, po to sušaudyti (aukos perlaidotos Švenčionių katalikų kapinėse). Kitos Švenčionių apskrities gyventojų žudynių vietos: prie plento Švenčionys–Švenčionėliai ties Juodeliškio kaimu (27 Švenčionėlių gyventojai; 1942 05 20), Adutiškyje (33 žm.), Lentupyje (daugiau kaip 200 žm.) ir kitur; tarp sušaudytų Švenčionėlių gyventojų buvo bažnyčios klebonas Boleslovas Bazevičius (g. 1899) ir mokyklos kapelionas, vikaras Jonas Naumovičius (g. 1902), tik juos buvo leista palaidoti Švenčionėlių katalikų kapinėse.

paminklas Švenčionėlių gyventojams, sušaudytiems 1942 05 20 prie Juodeliškio kaimo

Švenčionių katalikų kapinėse 40‑ties nužudytų gyventojų perlaidojimo vieta

Pagal liudytojų pasakojimus ir dokumentus, nuo 1942 05 20 iki 05 25–27 naciai nukankino ir sušaudė iš viso daugiau kaip 500 Švenčionių apskrities gyventojų; tai buvo kerštas už sovietinių partizanų 1942 05 19 nužudytus nacių Vokietijos pareigūnus ir kariškį.

Švenčionėlių bažnyčios klebono Boleslovo Bazevičiaus ir vikaro Jono Naumovičius kapas Švenčionėlių katalikų kapinėse

L: Švenčionių krašto žydų tragedija 1941–1944 m. / sud. G. Geniušienė Švenčionys 2002; R. Čebručenko Švenčionėliai Vilnius 2020.

-Švenčionių žudynės; -Švenčionių gyventojų žudynės; -Švenčionių apskrities žudynės

3234

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką