šarvamušis sviedinys

sviedinỹs, sudedamoji artilerinio šaudmens dalis įvairiems objektams naikinti (ardyti) ir kitiems uždaviniams vykdyti (dūmyti, apšviesti). Būna mažo (20–75 mm), vidutinio (76–155 mm) ir didelio (daugiau kaip 155 mm) kalibro. Pagal konstrukcijos ypatumus sviediniai skirstomi į aktyviuosius ir aktyviuosius-reaktyvinius. Aktyviajam sviediniui pradinį greitį suteikia pabūklo vamzdyje degančio šaunamojo užtaiso dujos. Toliau jis lekia iš inercijos. Aktyvusis-reaktyvinis sviedinys turi du užtaisus – įprastinį (akyvųjį) ir reaktyvinį. Įmontuotas į sviedinio korpusą reaktyvinis variklis suteikia pradinį greitį, todėl sviedinys nulekia 20–60 % toliau. Pagal paskirtį sviediniai skirstomi į pagrindinius ir specialiuosius. Pagrindiniai sviediniai būna betonmušiai, skeveldriniai, ardomieji, šarvamušiai, pusiau šarvamušiai.

Specialieji sviediniai būna padegamieji, dūminiai, šviečiantieji, signaliniai, antiradiolokaciniai, agitaciniai. Nuodingosiomis medžiagomis, biologinėmis priemonėmis ar branduoliniu užtaisu užtaisyti sviediniai yra masinio naikinimo ginklas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką