erdvinių svirtinių mechanizmų schemos: A, B – rutulinės kinematinės poros, A1 – cilindrinė kinematinė pora; 1, 2, 3, 4 – grandys

svrtinis mechanzmas, mechanizmas su žemesniosiomis kinematinėmis poromis judesiui keisti arba jėgai perduoti. Paprasčiausias svirtinis mechanizmas turi 4 grandis. Skiriami plokštieji (naudojami dažniausiai) ir erdviniai svirtiniai mechanizmai. Prie plokščiųjų svirtinių mechanizmų priskiriamas skriejiko ir slankiklio mechanizmas ir kulisinis mechanizmas. Erdvinis svirtinis mechanizmas, be sukamųjų ir slenkamųjų porų, gali turėti erdvinių žemesniųjų kinematinių porų, pvz., rutulinių (leidžiančių grandims sukiotis viena kitos atžvilgiu išilgai vienos ašies ir suktis apie ją). Iš jų dažniausiai naudojamas erdvinis universalusis lankstas – rutulinis keturgrandis mechanizmas susikertančių velenų judesiui perduoti. Pagal paskirtį svirtiniai mechanizmai būna perdavimo, kreipiamieji ir stabtelėjimo. Perdavimo mechanizmai vykdo įvairių grandžių tarpusavio funkcijas, pvz., įėjimo grandžiai pasisukus tam tikru kampu, išėjimo grandis juda taip, kad susidarytų norima priklausomybė tarp išėjimo ir įėjimo grandžių padėčių.

Kreipiamaisiais svirtiniais mechanizmais gaunama reikiama kurios nors grandies taško trajektorija. Jie įtaisomi, pvz., mehanizmuose pjovimo įrankiams, ruošiniams į darbo zoną tiekti ir kitur. Stabtelėjimo svirtinio mechanizmo išėjimo grandis kurį laiką nejuda įėjimo grandžiai nuolat sukantis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką