svõris, jėga, kuria kūnas veikia kitus kūnus, besipriešinančius laisvajam jo kritimui gravitacijos lauke. Žemės traukos lauke kūnas judės pagreičiu a, kai kiti kūnai jį veiks jėga N, t. y. F + N = ma; čia F = mg – sunkis; tada N = m(a – g). Pakabintas arba padėtas ant atramos kūnas yra rimties būsenos Žemės atžvilgiu. Pagal trečiąjį Newtono dėsnį kūnas veikia atramą arba pakabą jėga P: P = N; čia P – kūno svoris. Rimties būsenos arba judančio tiesiai ir tolygiai kūno svoris yra lygus sunkiui. Sunkis F ir reakcijos arba tempimo jėga N veikia nagrinėjamąjį kūną, o svoris P – atramą arba pakabą. Svorio SI sistemos vienetas – niutonas (N).

3020

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką