SWIFT (anglų kalba Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Pasaulnė tarpbánkinių finánsinių telekomunikãcijų organizãcija), tarptautinė tarpbankinė finansinės informacijos perdavimo ir mokėjimų sistema. SWIFT veikia 24 valandas per parą ir leidžia savo nariams visame pasaulyje elektroniniu būdu greitai ir saugiai persiųsti ir gauti standartizuoto formato finansinę informaciją, atlikti mokėjimo operacijas be popierinių dokumentų; tai labai sumažina finansinių sandorių išlaidas ir riziką. Centrinė būstinė yra La Hulpe (Valonų Brabanto provincija, Belgija), duomenų apdorojimo pagrindiniai centrai, per kuriuos tvarkoma SWIFT tinklo veikla, – Olandijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. SWIFT padaliniai veikia visuose pasaulio svarbiausiuose finansiniuose centruose ir šalyse, kurių bankai ir kitos finansų įstaigos priklauso sistemai. 2018 buvo daugiau kaip 11 000 narių daugiau kaip 210 šalių ir teritorijų (finansų įstaigos, turinčios teisę vykdyti tarptautines finansines operacijas, ir daugiau kaip 1000 didelių nefinansinių bendrovių, kurios per SWIFT susisiekia su jas aptarnaujančiais bankais). SWIFT veikia pagal Belgijos teisę kaip kooperatinė bendrovė, priklausanti jos nariams proporcingai jų perduodamų finansinių pranešimų kiekiui. Per dieną SWIFT persiunčia daugiau kaip 30 mln. pranešimų dėl pinigų pervedimo, sandorių su vertybiniais popieriais, dokumentinių inkaso, akredityvų persiuntimo, ataskaitų apie sąskaitų bankuose būklę ir kitų finansinių operacijų. Patekę į SWIFT tinklą šie pranešimai šifruojami, SWIFT nariai bankai turi savo unikalų banko identifikacinį kodą BIC (anglų kalba Bank Identifier Code), kurį sudaro 8 ar 11 ženklų: pirmieji 4 ženklai (raidės) – banko pavadinimo trumpinys, kiti nurodo šalį, miestą ir prireikus – banko skyrių ar kitą padalinį. Šifruoti pranešimai perduodami SWIFT operaciniam centrui, kuris nustato dokumentų formatų teisingumą, siuntėjo ir gavėjo adresus. SWIFT neatlieka užskaitos funkcijų, galutinis atsiskaitymas pagal mokėjimo operacijas, apie kurias pranešimus persiuntė SWIFT, vyksta per šiuose pranešimuose nurodytas korespondentines sąskaitas bankuose.

SWIFT 1973 įsteigė Europos ir Šiaurės Amerikos 15 šalių 239 komerciniai bankai. Pirmąjį finansinį pranešimą 1977 nusiuntė Belgijos princas, 1993–2013 karalius Albertas II. Nuo 1983 SWIFT nariais gali būti ir centriniai bankai, nuo 1987 – finansų brokerių įmonės, vertybinių popierių biržos, centriniai depozitoriumai, tarpuskaitos institucijos, nuo 1998 – nefinansinės bendrovės.

LIETUVOJE pirmieji SWIFT nariais 1993 12 06 tapo 8 komerciniai bankai (Vilniaus bankas, Snoras ir kiti).

2047

BIC

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką