SWOT anãlizė (angl. strengths – stiprybės, weaknesses – silpnybės, opportunities – galimybės, threats – grėsmės), SSGG anãlizė (Stiprýbių, silpnýbių, galimýbių ir grėsmi anãlizė), strateginio planavimo metodas, naudojamas organizaciją veikiantiems palankiems ir nepalankiems vidiniams ir išoriniams veiksniams nustatyti. Suformulavus organizacijos tikslą analizuojamos jos stiprybės (su organizacijos ištekliais ir gebėjimais susiję palankūs vidiniai veiksniai, kurie suteikia jai potencialų pranašumą prieš konkurentus), silpnybės (nepalankūs vidiniai veiksniai – trūkumai, palyginti su konkurentais), galimybės (palankūs išoriniai veiksniai, kurie gali padėti siekti tikslo) ir grėsmės (nepalankūs išoriniai veiksniai, kurie trukdo siekti tikslo). Įvertinus šias keturias veiksnių grupes sudaroma organizacijos strategija ir pasirenkami konkretūs veiksmai tikslui pasiekti. SWOT analizė leidžia organizacijai ne tik geriausiai panaudoti jos turimas stiprybes ir galimybes, bet ir rasti būdų, kaip naudojant teigiamus vidinius ir išorinius veiksnius neutralizuoti neigiamus ar net paversti silpnybes stiprybėmis, grėsmes – galimybėmis kitoje aplinkoje (pavyzdžiui, įžengiant į naują rinką). SWOT analizės metodas sukurtas Jungtinėse Amerikos Valstijose 20 a. 7 dešimtmetyje, jis taip pat gali būti taikomas projektų įgyvendinimo, valstybių, ekonominės veiklos rūšių, pavienių žmonių veiklos strategijoms kurti.

1054

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką