tabortai, husitų radikali grupuotė. Sudarė daugiausia valstiečiai, miesto varguomenė, amatininkai, nusigyvenę riteriai, žemesnieji dvasininkai. Politinis ir karinis centras – Táboro miestas (iš čia pavadinimas). Vadovai: P. Chelčický, Prokopas Didysis, J. Rohačas Dubietis, J. Žižka. Programa išdėstyta Dvylikoje Prahos straipsnių (1420 08). Vadovavosi chiliazmo idėjomis, reikalavo radikaliai pertvarkyti Katalikų Bažnyčios doktriną ir organizaciją, nepripažino bažnytinės ir pasaulietinės hierarchijos, siekė panaikinti tautinę ir socialinę nelygybę, feodalines prievoles ir mokesčius, privačią nuosavybę. Taboritų visuomeninės organizacijos pagrindas buvo karinės arba šeiminės bendruomenės (pirmosios kariavo, antrosios vertėsi amatais, žemdirbyste ir kita). Kovai su Šventosios Romos imperijos imperatoriumi Zigmantu I sukūrė stiprią kariuomenę, patobulino karo taktiką, mūšiuose naudojo karo vežimus ir artileriją. Lipanų mūšyje (1434) pralaimėjo jungtinei katalikų ir nuosaikiųjų husitų taurininkų kariuomenei (apie 900 paimtų į nelaisvę taboritų buvo sudeginta), kai kurie kovojo iki 1437. Taboritų idėjas perėmė čekų broliai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką