Balandà Tadas 1887 02 19Damūnai (Pabiržės vlsč.) 1970 10 09Kaunas, lietuvių teatro ir kultūros veikėjas. 1903–15 gyveno Rygoje; mokėsi, telkė meninei veiklai Žvaigždės, Rygos lietuvių katalikų blaivybės, Rygos lietuvių pašalpos draugijų narius. Parašė straipsnių apie lietuvių teatrinę veiklą laikraščiuose Viltis, Rygos garsas, Rygos naujienos, Lietuvių balsas (pasirašinėjo slapyvardžiais). 1915 pasitraukė į Petrapilį, čia dirbo lietuvių komitete nukentėjusiems nuo karo šelpti, 1919–21 – Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, nuo 1921 Užsienio reikalų ministerijoje Kaune. 1921–22 dalyvavo Dainos draugijos veikloje. Nuo 1924 padėjo rengti dainų šventes. 1940–63 dirbo LSSR Centrinėje bibliotekoje Kaune. Gedimino 4 laipsnio (1928), Vytauto Didžiojo 5 (1930) ir 4 (1934) laipsnio ordinai.

3068

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką