Jùzumas Tadas 1810 07 14Rubikai (Sedos vlsč.) 1851 06 14Varniai, Lietuvos katalikų kunigas, raštijos darbuotojas. A. Juzumo ir V. Juzumo brolis.

Biografijos faktai

1832 baigė Žemaičių kunigų seminariją. 1833–34 mokytojavo Sedos parapinėje mokykloje. 1834 įšventintas kunigu ir paskirtas Ylakių vikaru. 1835–38 studijavo Dvasinėje katalikų akademijoje Vilniuje. Nuo 1839 Žemaičių kunigų seminarijos lotynų kalbos dėstytojas ir Varnių katedros vikaras. 1844 buvo šios seminarijos prokuratorius ir bažnytinės istorijos bei lotynų kalbos profesorius, 1845 – inspektorius ir moralinės teologijos profesorius. Steigė parapines mokyklas.

Rašytinis palikimas

Su J. K. Račkauskiu išleido naują maldaknygės Senas aukso altorius leidimą (1848, iki 1890 išėjo virš 40 leidimų). Parašė knygą Didesis elementorius ir katekizmas, arba trumpas mokslas vieros krikščioniškos (išleista 1855).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką