Czacki Tadeusz (Tadeušas Čãckis) 1765 08 28Porick (Voluinės sr.) 1813 02 08Dubno (Voluinės sr.), lenkų istorikas, visuomenės veikėjas, švietėjas. Lenkijos ir Lietuvos numizmatikos pradininkas.

Biografija

Po Lenkijos ir Lietuvos Valstybės III padalijimo (1795) tapo vienu žymiausių švietimo ir mokslo organizatorių. 1800 Varšuvoje su kitais įsteigė Mokslo bičiulių draugiją. Nuo 1803 steigė ir vizitavo mokyklas Ukrainoje. Kremeneco licėjuje sukaupė daugiau kaip 18 000 monetų ir medalių kolekciją (po jo mirties pateko į Vilniaus universitetą, jį uždarius – į Kijevo universitetą).

Knygos

Remdamasis savo bibliotekos knygomis ir rankraščiais parašė knygas: Apie lietuvių ir lenkų teises… I Lietuvos Statute, išleistame 1529 m. (O litewskich i polskich prawach… w I Statucie dla Litwy 1529 r. wydanym 2 tomai 1800–01 21861 31987), Apie dešimtines (O dziesięcinach 1801, papildytas leidimas 31802), Apie žydus (O Źydach su priedu O Karaitach 1807), Apie Edukacijos komisiją Lietuvoje (O Komisji Edukacji w Litwie 1807), Ar romėnų teisė buvo lenkų ir lietuvių teisių pagrindas (Czy prawo rzymskie bylo zasadą praw polskich i litewskich 1809), Žygimanto Augusto valdymo vaizdas (Obraz panowania Zygmunta Augusta 1835).

Tadeusz Czacki

medalis T. Czackiui nuo Voluinės piliečių (sidabras, dailininkai J. Meissneris, J. Gassas, F. Tolstojus, 1809)

Studijoje Apie lenkiškas ir lietuviškas monetas (O monecie polskiej i litewskiej 1800; 1844 leidimas papildytas Lietuvoje rastomis arabų monetomis) pateikė monetų įvertinimo lentelę bei 13 lentelių katalogą. Studijoje Apie kalybą Lenkijoje ir Lietuvoje Voluinės gimnazijos mokiniams (O rzeczy menniczej w Polsce i Litwie dla uczniów Wołyńskiego Gimnazyum) aptarė numizmatikos mokslo reikšmę ir tyrimų kryptis. Reikšmingiausios studijos išleistos rinkinyje Raštai (Dzieła tomas 1–3 1843–45).

1008

1709

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką