Tadeusz Kotarbiński

Kotarbiński Tadeusz (Tadeušas Kotarbnskis) 1886 03 31Varšuva 1981 10 03Varšuva, lenkų filosofas, logikas. Lenkijos mokslų akademijos narys (1952). Lvovo ir Varšuvos mokyklos atstovas. K. Twardowskio mokinys.

Išsilavinimas

1907–12 studijavo filosofiją Lvovo universitete.

Pedagoginė ir mokslinė veikla

1919–60 (su pertrauka) filosofiją dėstė Varšuvos universitete; profesorius (1929). 1945–49 Lodzės universiteto rektorius, 1957–62 Lenkijos mokslų akademijos prezidentas. 1960–63 Tarptautinio filosofijos instituto vadovas.

Tyrimų sritys

Tyrinėjo loginės semantikos, logikos istorijos, mokslų metodologijos problemas.

Reizmo koncepcija

Ontologijoje ir loginėje semantikoje kūrė reizmo (konkretizmo) koncepciją, teigiančią, kad egzistuoja tik daiktai ir juos aprašančios kalbos ženklai; kiekvieną terminą turi atitikti realus daiktas. Šis pasižymi laiko ir erdvės savybėmis ir gali paveikti kitus daiktus. Remdamasis kraštutiniu nominalizmu neigė bendrybių egzistavimą.

Etika

Savo etiką vadino nepriklausoma (laisva nuo religijos ir pasaulėžiūros), ją grindė blogio minimalizavimo principu. Teigė, kad dorovės normos yra akivaizdžios, nereikalaujančios specialaus pagrindimo – individas turi elgtis remdamasis savo sąžine.

Efektyvios veiklos teorija

Plėtojo efektyvios veiklos teoriją (prakseologija).

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Pažinimo teorijos, formaliosios logikos ir mokslų metodologijos elementai (Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk 1929 21961), Traktatas apie gerą darbą (Traktat o dobrej robocie 1955), Logikos istorijos paskaitos (Wykłady z dziejów logiki 1957).

Parašė poezijos kūrinių (rinkiniai Linksmi sielvartai / Wesołe smutki 1956, Ritmai ir rimai / Rytmy i rymy 1970), aforizmų (rinkinys Meditacija apie dorą gyvenimą / Medytacje o życiu godziwym 1966).

314

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką