Baro konfederatas Tadeuszas Reytanas (Jameso Hapwoodo litografija pagal P. Smuglevičiaus piešinį, išspausdinta 1839–41 Paryžiuje, Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Reytan Tadeusz (Tadeušas Reitãnas), Rejtan 1742 08 20Hrušauka (dabar Liachavičų rj.) 1780 08 08Hrušauka (dabar Liachavičų rj.), Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valstybės veikėjas. Bajoras, kilęs iš Prūsijos dvarininkų giminės, 17 a. pradžioje apsigyvenusios Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Gimė Naugarduko pakamario šeimoje. Mokėsi pijorų mokykloje ir kolegijoje Varšuvoje. Tarnavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kavalerijoje. Priklausė Radvilų klientelei. Manoma, dalyvavo antirusiškoje Baro konfederacijoje (1768–72). 1773 03 Naugarduko seimelyje buvo išrinktas į ATR Seimą (1773–75), kuris turėjo tvirtinti valstybės I padalijimą (Abiejų Tautų Respublikos padalijimai); gavo griežtą seimelio nurodymą Seime ginti valstybės vientisumą, reikalauti išvesti Rusijos kariuomenę.

1773 03 17–22 su kitais Seimo nariais iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Samueliu Korsaku ir Stanisławu Bohuszewicziumi ATR Seime Varšuvoje priešinosi ATR padalijimo įteisinimui, kėlė Seimo teisėtumo klausimą (turėjo vykti ne Varšuvoje, o Gardine, jam pirmininkauti – ne Lenkijos, o Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atstovas). Vėliau mėgino neleisti Seimo nariams eiti balsuoti dėl padalijimo: užstojo Seimo salės duris, paskui atsigulė tarpduryje sakydamas Tik per mano lavoną, Žudykite mane, nepražudykite Tėvynės. Negalėdamas paveikti Seimo sprendimų toliau jo darbe nedalyvavo, išvyko į Lietuvą. Manoma, nusižudė. Po mirties Tėvynės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) patrioto simboliu tapusio T. Reytano kova ATR Seime pavaizduota dailininko J. Matejkos paveiksle.

Rejtanas 1773 Seime (aliejus, 1866, dailininkas J. Matejko, Varšuvos karalių pilis)

L: W. Konczyńska Rejtan, Korsak i Bohuszewicz na Sejmie 1773 roku Wilno 1935.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką