taikinỹs, numatytas naikinti priešininko objektas. Taikinys būna strateginis (karinė bazė, vadavietė, tiekimo stotis, branduolinio ginklo kompleksas), operatyvusis (priešininko gynybos arba ugnies pozicija, štabas, rezervų susitelkimas) ir taktinis – taikinys taktinėje zonoje. Pagal padėtį erdvėje taikinys būna balistinis, antžeminis, jūrų, oro, imitacinis (klaidinamasis). Taikinys dar būna pavienis arba grupinis, aktyvusis arba pasyvusis, matomas arba nematomas. Balistinis taikinys yra skriejanti balistinė raketa arba jos dalys. Būna pavienis ir sudėtinis. Pavieniam balistiniam taikiniui naikinti naudojamos priešraketinės raketos. Sudėtinis balistinis taikinys susideda iš objektų, judančių balistine trajektorija išsisklaidžius raketos kovinei galvutei. Antžeminis taikinys būna pavienis (kareivis, pabūklas, tankas) arba grupinis (daug pavienių taikinių). Jūrų taikiniai pagal padėtį vandenyje skirstomi į antvandeninius ir povandeninius. Oro taikiniai yra pilotuojami ir bepiločiai lėktuvai, sraigtasparniai, sparnuotosios raketos, aerostatai. Imitacinis taikinys imituoja realaus taikinio požymius. Kaip imitaciniai taikiniai naudojami karo technikos maketai arba tikri, dažniausiai pasenę, objektai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką