„Taikomoji kalbotyra“

„Taikomoji kalbotyra“, elektroninis mokslo žurnalas. Eina nuo 2012 Vilniuje. Steigėjas – Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija (LITAKA), nuo 2020 dar vienu žurnalo leidėju tapo Vilniaus universitetas. Išeina tik elektroniniu formatu kartą per metus, dar gali būti leidžiami specialieji ir teminiai numeriai. Taikomoji kalbotyra yra recenzuojamas tarptautinis deimantinės atvirosios prieigos (nemokamas straipsnių publikavimas ir prieiga prie jų) elektroninis mokslo žurnalas. Publikuojami straipsniai, parašyti lietuvių, anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Skelbiami tiriamieji, apžvalginiai, diskusiniai straipsniai, recenzijos ir moksliniai esė taikomosios kalbotyros tematika: iš sociolingvistikos, gimtųjų ir svetimųjų kalbų mokymo ir mokymosi, psicholingvistikos, daugiakalbystės, kalbų politikos, tarpkultūrinės komunikacijos, diskurso analizės ir pragmatikos, leksikografijos, dalykinių kalbų, teismo lingvistikos, gestotyros ir kitų taikomosios kalbotyros šakų. Išėjo17 tomų (2022).

žurnalo Taikomoji kalbotyra viršelis

Redaktoriai: Inesa Šeškauskienė (2012–2018), M. Ramonienė (nuo 2019).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką