Tailándo švietmas

Pirmosios mokyklos pradėtos steigti 13 a. Sukhothajaus valstybėje. Kilmingųjų vaikai mokėsi karališkosiose mokymo įstaigose Radžabundite, neturtingųjų – mokyklose prie vienuolynų. 17 a. pabaigoje atvykę prancūzų misionieriai ėmė steigti jėzuitų mokyklas. Iki 1871 švietimą tvarkė budistų dvasininkija. 19 a. pabaigoje mėginta reformuoti švietimą, sumažinti budistų dvasininkijos įtaką. 1871 įkurta pirmoji pasaulietinė mokykla. 1887 buvo 34 mokyklos, 1994 mokiniai ir 81 mokytojas. 1892 įsteigta Švietimo ministerija. 1897 įkurta pirmoji mokykla mergaitėms, 1913 – pirmoji moterų pedagoginė mokykla bei Menų ir amatų mokykla. 1916 įkurta pirmoji aukštoji mokykla – Čulalongkorno universitetas (jame veikė Medicinos, Teisės ir politikos mokslų, Inžinerijos, Literatūros ir menų fakultetai). 1921 priimtas privalomo šešiamečio, 1960 – privalomo septynmečio, 1977 – privalomo ir nemokamo devynmečio mokslo įstatymas. Yra valstybinės, privačios ir religinės mokyklos. Ikimokyklinės įstaigos (vaikų darželiai, vaikų dienos centrai 3–5 m. vaikams) yra daugiausia privačios. Bendrojo lavinimo sistemą sudaro pagrindinė mokykla, apimanti neprivalomo ir nemokamo vienmečio priešmokyklinio ugdymo įstaigas (5–6 m. vaikams), šešiametę pradinę mokyklą (6–12 m. vaikams), trimetę žemesnės pakopos vidurinę mokyklą (12–15 m. jaunuoliams), neprivalomą ir nemokamą trimetę aukštesnės pakopos vidurinę mokyklą (15–18 m. jaunuoliams). Baigusieji žemesnės pakopos vidurinę mokyklą mokslus gali tęsti dvimečiuose profesiniuose koledžuose (15–17 m.), baigusieji aukštesnės pakopos vidurinę mokyklą ir išlaikusieji baigiamuosius egzaminus be stojamųjų egzaminų gali stoti į aukštąją mokyklą, baigusieji profesinius koledžus ir norintys stoti į aukštąją mokyklą turi mokytis dvimečiuose išlyginamuosiuose kursuose. 2012 ikimokyklines įstaigas lankė 2 690 000 vaikų (84,3 % šios amžiaus grupės vaikų), buvo 38 310 bendrojo lavinimo mokyklų, 14 443 780 moksleivių, 651 810 mokytojų. Aukštojo mokslo sistemą sudaro universitetai, institutai ir koledžai. 2012 veikė 149 aukštojo mokslo institucijos, iš jų 61 privati, jas lankė 1 950 900 studentų, dėstė 45 900 dėstytojų. Svarbiausios aukštosios mokyklos: Radžabdžato (susideda iš 40 universitetų) ir Radžabdžato technologijos (9 universitetai), Thammasato (įkurtas 1933), Medicinos, Kasetsarto, Silparkono (įkurtas 1943, visi Bankoke), Čiangmai, Khon Kaeno (abu įkurti 1964) universitetai. Mokslo svarbiausias centras – Nacionalinės mokslų ir technologijų raidos agentūra (įkurta 1991 Bankoke, vienija 4 nacionalinius mokslo centrus), mokslinius tyrimus t. p. atlieka universitetai. Bankoke yra Tailando nacionalinė biblioteka (įkurta 1905), Nacionalinis muziejus (įkurtas 1926).

Tailando kultūra

2271

Tailandas

Tailando gamta

Tailando gyventojai

Tailando konstitucinė santvarka

Tailando partijos ir profsąjungos

Tailando ginkluotosios pajėgos

Tailando ūkis

Tailando istorija

Tailando literatūra

Tailando architektūra ir dailė

Tailando muzika

Tailando žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką